Morgendienst met ds. J.P. Strietman

Morgendienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 01 aug 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Uitzending vanuit de Alde Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Stichting Precious).
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud Gebouwen.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie. De volledige liturgie is beschikbaar in PDF.

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 377: 1, 2 en 3, U bid ik aan
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 518: 1, 4 en 5, Hoe helder staat de Morgenster
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Zingen NLB 195, Klein Gloria
Lezen van de Wet
Zingen Psalm 17: 2 en 3, Gehoorzaam aan Uw heilig Woord
Gebed
Zingen NLB 791: 1, 2 en 3, Liefde eenmaal uitgesproken
Lezing: Hooglied 1: 1 t/m 17 Herziene Statenvertaling
Zingen NLB 791: 4, 5 en 6, Liefde waagt zichzelf te geven
Verkondiging
Zingen NLB 907: 1, 2, 3 en 4, Jezus mijn verblijden
Lezen van de Geloofsbelijdenis
Zingen NLB 754: 1, 2 en 3, Liefde Gods die elk beminnen
Dankgebed en voorbede
Aanbevelen digitale collectes
Zingen Psalm 72: 7, Laat ons de grote naam bezingen
Zegen (gezongen amen)

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow