Morgendienst met Jesmar Jonker; 1e Advent

Morgendienst met Jesmar Jonker; 1e Advent

  • Datum: 28 nov 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen wordt Jesmar Jonker ingeleid in de bediening van jeugdwerker door ds. Strietman. Daarna gaat Jesmar zelf verder voor in de dienst.

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Mantelzorg De Herberg).
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie.

Zingen voor de dienst: Johannes de Heer 62: 1, 2 en 3, Jezus mijn Heiland
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Nieuwe Liedboek (NLB) 444: 1, 2, 4, Nu daagt het in het oosten
Stil gebed – Votum en Groet
Toelichting liturgisch bloemstuk
1e Adventkaars aansteken + gedicht
Zingen Adventslied Kindernevendienst: 1, Eén kaars gaat er nu branden (zie hieronder)
Toelichting kindernevendienst
Zingen Gezang Liedboek van de Kerken: 125 vers 1, 4, 5, O Kom, o Kom Immanuël
Inzegenmoment Onderwijzing
Vragen – Gebed en Handoplegging
– Wisseling voorganger –
Luisterlied Pelgrimsgebed – Elbert Smelt & Rachel Rosier
Zingen Kindernevendienstlied
Introductie Advent
Bijbellezing 1 Tessalonicenzen 3: 6-13
Evangelielezing Lucas 1: 5-25
Preek/Meditatie
Gebed
Luisterlied Naar het licht toe – Sela
Zegen
Zingen Slotlied 416: 3, 4, Ga met God en Hij zal met je zijn


Lied van advent (wijze: Nu daagt het in het oosten)
kerstproject 2021 ‘Vertel het maar’

Eén kaars gaat er nu branden
en zegt aan iedereen:
Er is een feest op handen,
de duisternis gaat heen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow