Morgendienst met de heer P. Knijff; 2e Advent

Morgendienst met de heer P. Knijff; 2e Advent

  • Datum: 05 dec 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vandaag gaat het over twee boodschappen die moeten geruststellen. Maria krijgt van de engel te horen: Wees niet bang! We lezen het in Lucas 1 en diezelfde woorden komen we tegen in het begin van het boek Openbaring: Wees niet bang!

Zowel Maria als Johannes krijgt een goede boodschap. Maria leeft in een tijd dat het land is bezet door de Romeinen en Johannes is op de vlucht voor keizer Domitianus. Beiden leven ze in een onzekere tijd en toch hoeven ze niet bang te zijn. Hier gaan we daar wat dieper op in. En als inleidende vraag: Waar ben jij bang voor of bezorgd over?

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor kwetsbare kinderen in Rwanda, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud gebouwen.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Zingen Evangelische Liedbundel Lied 418: Advent is dromen dat Jezus zal komen
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Intochtslied Psalm 25: 2, 7 en 8, Here maak mij uwe wegen
Stilte moment
Bemoediging en groet
Klein gloria
Ontsteken kaars bij het bloemstuk met daarbij de lezing Lucas 3 Johannes bij de Jordaan
Ontsteken kaars voor de kindernevendienst met bij behorend verhaal uit Ruth 3 Ruth ontmoet Boaz.
Aankondiging: Thema: Wees niet bang! Een boodschap aan Maria en Johannes.
Kyriegebed
Zingen: Lied 314, Here Jezus om uw woord
Gebed om de Heilige Geest
Korte introductie op de 1e lezing
Lezing 1: Lucas 1: 28-38
Zingen lezing Lied 439: 1 en 3, Verwacht de komst des Heren
Korte introductie op de 2e lezing
Lezing 2: Openbaring 1: 4-19
Luisterlied Opwekking 818: Op die dag
Overdenking
Zingen: Lied 442, Op u mijn Heiland blijf ik hopen
Dankgebed en voorbeden
Oproep tot barmhartigheid
Zingen Slotlied Lied 913: 1, 2 en 4, Wat de toekomst brenge moge
Zegen


Lied van advent (wijze: Nu daagt het in het oosten)
kerstproject 2021 ‘Vertel het maar’

Twee kaarsen staan te schijnen,
hun licht is nog maar klein.
Toch zal de nacht verdwijnen,
dan zal er Vrede zijn.


ZWO-collecte bestemd voor Opvang en scholing van kwetsbare kinderen in Rwanda
Deze collecte is onderdeel van de actie van veel Friese kerken “Fryslân foar Rwanda”.

Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide het uit tot een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. De kinderen krijgen -naast voedsel- ook medicijnen.

Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie. Dankzij uw bijdrage kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten, kan voedsel gekocht worden en kunnen medicijnen worden ingekocht. De kinderen krijgen steun om hun opleiding af te maken. Ze leren om te gaan met hun ziekte en staan weer positiever in het leven.
Doet u mee om dit werk van Kerk in Actie (Fryslân foar Rwanda) te steunen? Uw bijdrage is van harte welkom in de collctezak of op de ZWO-rekening, NL70 RABO 01478902 33, o.v.v. Kinderen Rwanda.
Alvast hartelijk dank. De ZWO-commissie

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow