Morgendienst met ds. J.P. Strietman; 3e Advent en viering Heilig Avondmaal

Morgendienst met ds. J.P. Strietman; 3e Advent en viering Heilig Avondmaal

  • Datum: 12 dec 2021 • 09:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

In de dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De gemeenteleden die in de kerk aanwezig zijn, ontvangen bij de ingang van de kerk een plastic bekertje met wijn en een plastic bekertje met een stukje brood, die zij meenemen naar hun zitplaats in de kerk. Viert u de dienst thuis mee, dan kunt u zelf een stukje brood en rode wijn of druivensap klaarzetten.

Op deze 3e Adventszondag lezen we met de kinderen van de kindernevendienst mee in het mooie bijbelboekje Ruth. In het derde hoofdstuk van het boekje vindt Ruth haar redder-in-de-nood. Het is Boaz. Hij wil haar ‘losser’ zijn. Of beter nog: haar ‘ver-losser’. En daarin is Boaz heel duidelijk een type van Christus. Want ook de Heere Jezus is een Redder-in-de-nood, onze Redder-in-de-nood, onze Verlosser en Zaligmaker. We lezen: Ruth 3: 1 t/m 18.

Afspraken voor het bijwonen van de dienst.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Interkerkelijk Stichting Aanloophuis Leeuwarden).
De tweede collecte is bestemd voor: Your Choice.
De derde collecte is bestemd voor: Onderhoud.

Liturgie. De volledige liturgie is beschikbaar in PDF.

Zingen voor de dienst: Nieuwe Liedbundel (NLB) 442: 1 en 2, Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Gezang (Liedboek der kerken) 26: 1 en 3, Daar is uit ’s werelds duistere wolken
Stil gebed – Votum en Zegengroet
In memoriam
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) 376: 1 en 2, Abba Vader
Toelichting liturgisch bloemstuk
3e kaars en gedichtje
Toelichting kindernevendienst
Adventslied kindernevendienst: 3 Een derde kaars gaat stralen (zie hieronder)
Gebed
– kindernevendienstlied –
Schriftlezing: Ruth 3: 1 t/m 18
Zingen Psalm 36: 2 Uw liefde raakt het hemelblauw (uit De Nieuwe Psalmberijming)
Verkondiging
Muzikaal meditatief moment
Dankgebed en voorbede
Onderwijzing
Zingen NLB 157A: 1 en 2, Mijn ziel maakt groot de Heer
Bediening van het Heilig Avondmaal
Zingen NLB 157A: 3 en 4, Zijn arm verstoot met kracht – kinderen terug
Aanbeveling digitale collectes
Zegen
Zingen NLB 433: 1, 2, 3, 4 en 5 Kom tot ons (i.p.v. gezongen amen)


Lied van advent (wijze: Nu daagt het in het oosten)
kerstproject 2021 ‘Vertel het maar’

Een derde kaars gaat stralen,
we wachten met geduld.
En horen in verhalen,
hoe God zijn Woord vervult.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow