Gezinsdienst met Jesmar Jonker; 4e Lijdenszondag

Gezinsdienst met Jesmar Jonker; 4e Lijdenszondag

  • Datum: 20 mrt 2022 • 9:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Het thema van deze gezinsdienst is: Dwars door alles heen

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Leger des Heils).
De tweede collecte is bestemd voor: Bloemen- en Wijkwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Welkom en mededelingen + gebed
In memoriam
Zingen Evangelische Liedbundel Lied 191, Veilig in Jezus’ armen
Kinderlied Hoe kwam Mozes door de Rode Zee?
SPEL
Kinderlied Mijn God is Zo GOED
Interactief Bijbelverhaal (Exodus 14:5-22)
Zingen Opwekking Lied 596,Doordrenk mij van Uw liefde
PAUZE met Koffie en paaseieren
Zingen Opwekking Lied 722, Heer ik dank U
Gebedsmoment
Kaarsen aansteken
Luisterlied SELA, Toekomst vol van Hoop
Luisterlied Opwekking Lied 789, Lopen op het Water
Dankgebed
Zingen ELB Lied 163, Zie ik sterren aan de hemel staan
Zegen
Mededelingen
Slotlied Jezus alleen

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow