Morgendienst met ds. J.P. Strietman; Heilig Avondmaal

Morgendienst met ds. J.P. Strietman; Heilig Avondmaal

  • Datum: 22 mei 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor jongerenwerk in Beiroet, zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: Oppasdienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie. De volledige liturgie is beschikbaar in PDF.

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 290: 1, 2, 3 en 4, Het brood dat ons
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Intochtslied: Psalm 81: 1 en 9, Jubelt God ter eer
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 195, Klein Gloria
In memoriam
Zingen NLB 913: 1 en 4, Wat de toekomst
Gebed
– kindernevendienstlied –
Schriftlezing: Psalm 30: 1 t/m 13
Zingen Psalm 30: 1 en 2, Dank Heer Gij hebt
Verkondiging over Psalm 30: 6
Zingen Psalm 30: 3, 4 en 5, Hoe zorgeloos had ik
Dankgebed en voorbede
Zingen ELB 289: 1, 2 en 3, Ik geloof in God de Vader
Onderwijzing
Zingen NLB 412: 1 en 2, Wij loven U
Avondmaalsgebed
Zingen NLB 412: 3 en 4, U Vader
Nodiging
Zingen NLB 412: 5, Gij zit in heerlijkheid
Bediening van het Heilig Avondmaal
Dankzegging na de maaltijd
Zingen NLB 412: 6, Wij zegenen o Heer
– kinderen komen terug –
Aanbeveling digitale collectes
Zingen Psalm 48: 1 en 4, De Heer is groot
Zegen
Zingen Gezang 415: 3, Amen, amen, amen (i.p.v. gezongen amen)


ZWO-collecte, bestemd voor: Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet (Libanon)

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren -Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd- elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar de jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst. Ook is er (uiteraard) tijd om met de Bijbel bezig te zijn.

Met uw collectebijdrage steunt u dit werelddiaconale project van Kerk in Actie: het werk in Beiroet voor kwetsbare jongeren. Bijvoorbeeld een maand huiswerkbegeleiding kost € 30,-, een maand vakopleiding kost € 35,-. De ZWO-collecte van vandaag is voor dit doel bestemd. Helpt u mee om de collecte tot een succes te maken? Behalve in de collectezak kunt u ook bijdragen via Appostel of de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Jongeren Beiroet.

Hartelijk dank.

De ZWO-commissie.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow