Hemelvaartsdag met ds. J.P. Strietman

Hemelvaartsdag met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 26 mei 2022 • 9:30–
  • Locatie: Alde Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte => Digitaal

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie.
De tweede collecte is bestemd voor: Onderhoud gebouwen.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie. De volledige liturgie is beschikbaar in PDF.

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel 140: 1, 2 en 3, Kroon Hem met gouden kroon
Welkom
Zingen Intochtslied: Psalm 47: 1 en 2, Volken weest verheugd
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Zingen Johannes de Heer 720: 1, 2 en 3, Gouden harpen ruisen
Lezen van de Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen Liedboek Gezang 476: 1 en 5, Eeuwig Woord U willen wij bezingen
Gebed
1e Lezing: Handelingen 1: 1 t/m 11
Zingen Liedboek Gezang 229: 1, 2 en 3, De dag van onze Vorst brak aan
2e Lezing: Efeziërs 1: 15-23
Zingen Liedboek Gezang 229: 4 en 5, Wie kan Zijn hoog en heilig recht
Verkondiging
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 641: 1, 2, 3 en 4, Jezus leeft en ik met Hem
Dankgebed
Aanbeveling digitale collectes
Zingen Psalm 68: 6 en 7, O stoet van wie het heil bevocht
Zegen
Zingen NLB 415: 3, Amen, amen, amen.

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow