Morgendienst met ds. W.J. van Dijk (Anjum)

Morgendienst met ds. W.J. van Dijk (Anjum)

  • Datum: 21 aug 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

 

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie (bestemd voor Stjoer Fryslân).
De tweede collecte is bestemd voor: Bloemen- en Wijkwerk.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Zingen voor de dienst Nieuwe Liedbundel (NLB) Lied 801: 1, 2, 3, 4, Door de nacht van strijd en zorgen
Welkom en mededelingen
Zingen Aanvangslied NLB Psalm 25: 2, 4, Here maak mij Uwe wegen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Klein gloria
Zingen NLB Lied 302: 2, 3, 4, U Vader, U aanbidden wij
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) Lied 203: 1, 2, 3, 4, Genade zo oneindig groot
Gebed om Gods Geest
Schriftlezing 1 Koningen 19: 1-18 (NBV21)
Zingen Liedboek voor de kerken (LB) Gezang 304: 1, 2, 3, God is getrouw, Zijn plannen falen niet
Preek
Zingen Er is een God Die hoort
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God, er is een God. Stort bij hem uit, o mens toch uw hart, er is een God die hoort. Ga steeds naar Hem om hulp en om raad, wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord, er is een God die hoort.
God schonk zijn zoon in Bethlehems stal, Heer van het al, Heer van het al. Hij droeg vernedering, smaad zonder tal, heerser van ’t gans heelal. Want onze Schepper, koning der aard’, heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard. Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort, Hij is de God die hoort.
Van oost tot west, van zuid tot noord, mens, zegt het voort, mens zegt het voort. Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, mensenkind, zegt het voort. Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen, maar zoek het heil bij Jezus alleen. Dat al uw hoop op Hem is gericht, Jezus is ’t eeuwig licht.

Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen Slotlied LB Gezang 416: 1, 2, Gelukkig is het land, dat God de Heer beschermt
Zegen

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow