Morgendienst met Jesmar Jonker; Start winterwerk

Morgendienst met Jesmar Jonker; Start winterwerk

  • Datum: 25 sep 2022 • 10:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Het nieuwe seizoen beginnen we met de startdienst. Het thema is ‘Aan tafel’, dit is ook het landelijke thema. Het doel is om samen verbinding te zoeken. Jong en oud, betrokkken en wat minder betrokken en nieuwsgierig of wat onverschillig. De dienst begint met een maaltijd in de ochtend (8.45 uur) waar we eigenlijk iedereen verwachten. In de dienst zingen we mooie liederen en denken we na over een maaltijd die de Here Jezus wilde houden met Martha en Maria (Lucas 10: 38-42). Ook luisteren we naar enkele liederen van de groep ‘Simmer’.

Bloemenzondag: Wil iedereen die naar de kerkdienst komt een bosje bloemen meenemen? De bloemen zijn voor alle gemeenteleden die het gevoel mogen hebben dat ze er ook nog bij horen en juist nu even extra aandacht krijgen. Na de dienst krijgen kerkgangers een bos bloemen mee om deze te bezorgen bij een gemeentelid.

Er zijn geen beperkingen meer om de kerkdienst bij te wonen. Wel blijven we door de hoofdingang naar binnen gaan en de handen ontsmetten. Houd zo mogelijk afstand en doe je best om de gezondheid van de ander en van jezelf te waarborgen.
Lees meer->

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor Noodhulp Pakistan, zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Onderhoud orgel.

Liturgie

 


ZWO-collecte bestemd voor Noodhulp overstromingen Pakistan

In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Op TV-beelden heeft u ongetwijfeld gezien dat grote overstromingen er het gevolg zijn, waardoor een derde deel van het land onder water staat. Duidelijk is dat er meer dan 1.000 doden zijn. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.

Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. Als straks het water weg is, dreigt er honger, want de oogsten zijn vernietigd. Ook zullen er ernstige ziektes uitbreken. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan directe noodhulp aan de vele slachtoffers om daarmee te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeftes. 1.700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.

Uw steun, groot of klein, is nú nodig. De opbrengst van de ZWO-collecte is bestemd voor de Noodhulp aan Pakistan. Uw bijdrage in de collectezak, via appostel of op de bankrekening van de ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, is dus hard nodig. Graag vermelden”Noodhulp Pakistan”.

Hartelijk dank.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow