Gezinsdienst met de heer J. van de Kamp (inlevermoment Schoenendoosactie)

Gezinsdienst met de heer J. van de Kamp (inlevermoment Schoenendoosactie)

  • Datum: 06 nov 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Doen jullie weer mee met de schoenendoosactie?
Het is fijn om iets van onze rijkdom te delen met kinderen in andere landen. Dit jaar werken CBS De Stapstien en de gezinsdienstcommissie samen.

Als afsluiter van de actie is er op zondag 6 november a.s. een gezinsdienst in de Grote Kerk waar iedereen bij mag zijn!

Met als thema: “Cadeau voor je leven”
De kinderen krijgen via school en de kindernevendienst de Schoenendoos-actiefolder mee naar huis.
In die folder staat belangrijke informatie over hoe je een schoenendoos vult en wat er wel en niet in kan.
De organisatie van de Schoenendoosactie vraagt jullie deze van te voren goed te lezen.

Doen jullie mee?
Je mag de schoenendoos meenemen naar de gezinsdienst op zondag 6 november om 9.30 uur in de Grutte Tsjerke. Voorin de kerk staan dan alle verzamelde
schoenendozen bij elkaar. Tijdens deze dienst is er een speciale kinderkerk voor kinderen van groep 1 t/m groep 8. We gaan hier dansen en zingen en we maken een wenskaart met een persoonlijke boodschap voor de kinderen die de dozen mogen ontvangen. Komen jullie ook?

Lukt het niet naar de dienst toe te komen kun je voor vrijdag 4 november de doos inleveren bij:
▪ Juf of meester van CBS De Stapstien
▪ Harm Smidswei 26, Fam Pompstra
▪ De Dolle 26, Fam Mulder

Aan de Schoenendoos-actiefolder zit een geldenvelop vast, wil je daar een contante bijdrage van € 5,00 per schoenendoos in doen?
Dit is voor de transportkosten naar de kinderen die in verschillende landen wonen zoals Moldavië, Roemenië, vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, Sierra
Leone, Malawi en Togo. Op verzoek van de organisatie maken we het bedrag in één keer per bank over. Lukt deze bijdrage niet dan zoeken we daar een oplossing voor.
We hopen op prachtig versierde en gevulde schoenendozen en een heel gezellige gezinsdienst als afsluiting van deze actie!


Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor Dorcas).
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk.
De derde collecte is bestemd voor: Algemeen Kerkelijk Werk.

Liturgie

Zingen ´Welkom, welkom´ Lydia en Marcel Zimmer
Welkomwoord
Votum en groet
Zingen Ik Wens Jou, van Trinity
Gebed
Band speelt muziek
Zingen Opwekking 655: Ik prijs u met mijn dans
Bidden om de Heilige Geest
Zingen Opwekking 430: Heer ik prijs uw grote naam
Schriftlezing Efeziërs 1: 4-8
Zingen Opwekking 774: Ik verlang naar Jezus
Overdenking
Bette en Tineke zingen Suzan & Freek – ‘T Geeft Niet
Danken en bidden
Kinderen komen terug uit de kinderkerk
Zingen Opwekking 100: Sta ‘S Even Op
Collecte
Zingen: Gebed om zegen
Zegen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow