Morgendienst met ds. I. Postma (Genemuiden); 1e Advent

Morgendienst met ds. I. Postma (Genemuiden); 1e Advent

  • Datum: 27 nov 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd in hun ambt.

Bij binnenkomst kerk: In verband met de gestegen gasprijzen, willen we alle kerkgangers vragen om via de Boei de kerk binnen te komen. Zo verliezen we minder warmte in de kerkzaal. Bovendien zal’ het stookgedrag’ van de kachels aangepast worden en is het geen luxe om u iets warmer te kleden dan u normaal gewend bent. Dat geldt ook voor de activiteiten die door de week in de Boei gehouden worden.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst.
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Zingen voor de dienst 10.000 redenen tot dankbaarheid
Welkom door ouderling van dienst
Zingen: intochtslied Psalm. 98:1,3 ‘Zingt een nieuw lied voor God de Here’
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen:Psalm. 98:4 ‘Laat alle zeeën, alle landen’
Project kindernevendienst gedicht/uitleg/kaars aansteken
Uitleg bloemstuk
Leefregel
Zingen: nieuwe liedbundel. 1010:1,2,4 ‘Geef vrede Heer geef vrede’
Gebed
Kinderen naar nevendienst
Zingen: projectlied adventstijd.
Schriftlezing: Matth.1:1-6; 2 Sam. 11:1-11 en :26,27.
Verkondiging: ‘het zal je familie maar wezen’
Zingen: nieuwe liedbundel 439:1,2,4 ‘Verwacht de komst des Heren’
Bevestiging ambtsdragers, fam. Turkstra
Zingen: Opwekking 710 ‘Zegen hen’
Gebeden
Collecte
Zingen: Slotlied: nieuwe liedbundel 769:1,6 ‘Eens als de bazuinen klinken’
Zegen

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow