Morgendienst met Dhr. Gerlof Wiersma Gezinsdienst ; 2e Advent

Morgendienst met Dhr. Gerlof Wiersma Gezinsdienst ; 2e Advent

  • Datum: 04 dec 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Thema van deze gezinsdienst “wie zoet is krijgt lekkers”.
Gerlof Wiersma is weer van de partij en strooit met mooie woorden en wie weet nog met meer…
We gaan zingen met Ronald & Alie.
Vele verrassingselementen en natuurlijk koffie met misschien wel speculaas of anders lekkers.

En vergeet de prijsuitreiking van onze “nieuwe” naam niet.

Bij binnenkomst kerk: In verband met de gestegen gasprijzen, willen we alle kerkgangers vragen om via de Boei de kerk binnen te komen. Zo verliezen we minder warmte in de kerkzaal. Bovendien zal’ het stookgedrag’ van de kachels aangepast worden en is het geen luxe om u iets warmer te kleden dan u normaal gewend bent. Dat geldt ook voor de activiteiten die door de week in de Boei gehouden worden.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor “Noodhulp Syrische Vluchtelingen  zie hieronder).
De tweede collecte is bestemd voor: onderhoud gebouwen
De derde collecte is bestemd voor: Kerk.

Liturgie

Inleiding
Welkom en mededelingen + uitleg bloemstuk
Adventsproject KND.  gedicht, kaars, sticker, lied
Kinderlied Heer u kent mij als geen ander (Marcel en Lydia Zimmer) door Ronald en Alie
Interview Sinterklaas: Stukje geschiedenis + Spel
Zingen: Opwekking 688 Genade zo groot
Zingen: Opwekking 615 Dank u voor het kruis Heer
Overdenking Thema: Wie zoet is krijgt lekkers
Korte verwerking
Zingen: Als je bidt zal hij je geven
Gebed.
Mededelingen
COLLECTE + projectlied advent
Uitslag naam gezinsdiensten
Zingen: Opwekking 832 Jezus overwinnar
Zegen

 

 


opbrengst ZWO-collecte is vanmorgen bestemd voor Noodhulp aan Syrische vluchtelingen.

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en kwaad mogelijk als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in de sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

 De economische en politieke crisis maken dat steeds meer inwoners van Libanon moeite hebben om rond te komen. Voor Syrische vluchtelingen is het extra moeilijk werk te vinden en inkomen te vergaren: zij mogen officieel alleen in de landbouw, bouw of schoonmaak werken. Veel vluchtelingen werken daarom in het informele circuit, tegen lage lonen en onder slechte arbeidsomstandigheden. Bovendien zoeken ook steeds meer Libanezen uit wanhoop hun toevlucht tot deze informele baantjes.

 Libanon: opleiding Thuiszorg

Omdat de vraag naar goed opgeleid personeel in de thuis-, medische en ouderenzorg in Libanon sterk toeneemt, mogen Syrische vluchtelingen nu ook in deze sector werken. Daarom heeft een partnerorganisatie van Kerk in Actie voor deze sector trainingsprogramma’s opgezet van 20 dagen. Daarnaast worden sociale activiteiten georganiseerd. Tot nu vinden mensen die in het verleden een vergelijkbare training volgden, snel een baan.

Jordanië en Irak: opzetten eigen bedrijf

In deze landen helpen partnerorganisaties van Kerk in Actie Syrische vluchtelingen en lokale families bij het weer of verder opbouwen van hun eigen bedrijf. De werkloosheid is hoog, vooral onder jongeren. Door de vluchtelingen en verarmde lokale ondernemers te helpen, wil het project ook de werkgelegenheid aanwakkeren. Deze ondernemers kunnen onder voorwaarden een lening afsluiten.

 

Met uw collectebijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie en haar partnerorganisaties. Dit kunt u doen tijdens de collecte in de kerk of door deze over te maken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. “vluchtelingen Syrië ”.

 Dank u wel.

De ZWO-commissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow