Morgendienst met Dhr. J. van der Meer (Drachten) ; 4e Advent

Morgendienst met Dhr. J. van der Meer (Drachten) ; 4e Advent

  • Datum: 18 dec 2022 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen 

Bij binnenkomst kerk: In verband met de gestegen gasprijzen, willen we alle kerkgangers vragen om via de Boei de kerk binnen te komen. Zo verliezen we minder warmte in de kerkzaal. Bovendien zal’ het stookgedrag’ van de kachels aangepast worden en is het geen luxe om u iets warmer te kleden dan u normaal gewend bent. Dat geldt ook voor de activiteiten die door de week in de Boei gehouden worden.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemd voor noodhulp aardbeving Java, zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Jeugdwerk
De derde collecte is bestemd voor: Bloemen-& Wijkwerk

Liturgie

Zingen voor de dienst: Nieuwe Liedbundel Lied 109: 1, 2 en 3 God die ik loof te allen tijde
Mededelingen Kerkenraad
Intochtslied Nieuwe Liedbundel Lied 121: 1 en 4 Ik sla mijn ogen op en zie
Stil gebed, Votum en Groet
Aansteken vierde adventskaars en gedicht
Toelichting op het Liturgisch bloemstuk
Zingen Nieuwe Liedbundel Lied 441: 1, 3 en 4 Hoe zal ik U ontvangen
Gebed Wet en Bemoediging
Zingen Nieuwe Liedbundel Lied 442: 1 en 2 Op U, mijn Heiland blijf ik hopen
Gebed om de Heilige Geest
Uitleg project / Projectlied.
Kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing 1: Genesis 38:24-30
Schriftlezing 2: Mattheus 1:18-22
Zingen Nieuwe Liedbundel Lied 444: 1, 2, 3 en 5 Nu daagt het in het oosten
Verkondiging
Zingen Nieuwe Liedbundel Lied 452: 1, 2 en 3 Als tussen licht en donker
Zingen van de geloofsbelijdenis
Dankgebed en Voorbeden
Collecte
Slotlied Nieuwe Liedbundel Lied 425 (2 x) Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
Wegzending en Zegen (gezongen amen)

 


Opbrengst ZWO-collecte is bestemd voor noodhulp aardbeving Java.

Kerk in Actie vraagt uw aandacht voor het volgende.
“Tienduizenden daklozen, meer dan duizend gewonden en 268 doden. Maandag 21 november werd het Indonesische eiland Java plotseling opgeschrikt door een aardbeving, die veel schade aanrichtte. Kerken op Java zijn direct gestart met hulpverlening. Kerk in Actie ondersteunt hen daarbij.

Door de aardbeving zijn onder meer 5 ziekenhuizen, 20 scholen en 24.000 huizen verwoest. Bijna 60.000 mensen wonen noodgedwongen op straat in zelfgemaakte, gammele onderkomens. Ze zijn doodsbang voor nieuwe bevingen. Vaak zitten meerdere gezinnen dicht op elkaar gepakt. De kans op uitbraak van ziekten is groot.
Er is dringend behoefte aan tenten, schoon drinkwater en hygiëne- en verzorgingsproducten. Samen met de kerk op West-Java, zelf ook getroffen, en andere partners in Indonesië biedt Kerk in Actie hulp. Zo worden pakketten uitgedeeld met materialen voor tijdelijk onderdak”.

Om meer mensen te kunnen helpen, vraagt Kerk in Actie dringend om onze/uw financiële steun!
U kunt uw bijdrage op zondag 18 december in de collectezak doen.
Uw bijdrage is ook zeer welkom op de bankrekening van de ZWO-commissie,NL70 RABO 0147 8902 33, of via Appostel, o.v.v. Noodhulp Java.

De ZWO-commissie heeft alvast een voorschotbedrag van € 500,= overgemaakt naar Kerk in Actie.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

De ZWO-commissie

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow