Morgendienst met Ds. E. vd. Veer, Ferwert: Heilig Avondmaal

Morgendienst met Ds. E. vd. Veer, Ferwert: Heilig Avondmaal

  • Datum: 05 feb 2023 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.

Bij binnenkomst kerk: Om zo zuinig mogelijk met gas te zijn komen we via de Boei binnen en is de thermostaat van de kachel iets lager afgesteld.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie
De tweede collecte is bestemd voor: Algemeen Kerkelijk Werk

Liturgie

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel 362: 1, 2 en 5 God in ons midden,
Welkom en mededelingen
Zingen Intochtslied Ps. 36: 2 Uw heil is als de hemel hoog.
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen Klein Gloria
De tien Woorden
Zingen Evangelische Liedbundel 262 Uw Woord is als een lamp voor mijn voet
Gebed
Kinderen gaan naar de kindernevendienst, zingen kindernevendienstlied
Schriftlezing Johannes 1: 29-34
Zingen Nieuwe Liedboek 528: 1 en 3 Omdat Hij niet ver wou zijn
Meditatie over Johannes 1:29
Zingen Oude Liedboek 259 Halleluja! Lof zij het Lam
Voorbeden
Onderwijzing
Zingen Evangelische Liedbundel 290 Het brood dat ons voor ogen staat
Avondmaalsgebed en Onze Vader
Bediening van het Heilig Avondmaal
Zingen Ps. 116: 1 en 3 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Inzameling van de gaven
Slotlied Ps. 116: 6 en 8 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan
Zegen met gezongen Amen.

 

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow