Morgendienst Ds. A. Elverdink, Heechsân, Palmzondag

Morgendienst Ds. A. Elverdink, Heechsân, Palmzondag

  • Datum: 02 apr 2023 • 9:30–11:00
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vandaag is het Palmzondag.
Bij binnenkomst kerk: Om zo zuinig mogelijk met gas te zijn komen we via de Boei binnen en is de thermostaat van de kachel iets lager afgesteld.

Vanmorgen is er tijdens de kerkdienst een paasvoorstelling voor de kinderen t/m groep 8.
De voorstelling wordt verzorgd door kindertheater ‘Simon en Zo’ in de Boei.
Meer informatie over de paasvoorstelling is te vinden op:  Paasvoorstelling (simonenzo.nl)

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (bestemt voor kinderen in Zambia zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Kindernevendienst

Liturgie.

Zingen voor de dienst: Weerklank 147: 1, 3 “Is dat is dat mijn koning ?”
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 24: 2, 3, 5 “Wie is de mens die op zal gaan”
Onze Hulp en Groet
Gerald Troost, “Goede Strijd”
Wetslezing,”Gij zult niet stelen”Paulus in I Timotheus 6: 7 – 10 ; 17 – 19
Erfbelasting 100% Mozes, in Leviticus 25: 10 – 17
Gebed
Kinderen naar Kindernevendienst zingen kindernevendienstlied,
Eerste Lezing, Psalm 24 NBV
Zingen Evangelische Liedbundel 209: “Kom in mijn hart”
Tweede Lezing: Johannes 18: 33b – 37a en 19: 1 – 5
Zingen NLB 575: 5, 6 “Koning tot een spot getekend”
Preek Hoe zo verheven Koning ?
Zingen NLB 906: 2, 4, 8 “God is tegenwoordig, die in’t licht daarboven”
Gebeden
Collecte
Slotlied, NLB. 435: 3, 4 “Gezegend was het land, de stad”
Zegen


De ZWO collecte is bestemt voor kinderen in Zambia

“Zambia – Maatjes voor gezinnen zonder ouders”

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren overleden. Maar als die ook overlijden, staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje,metselaar of visser, dagloner of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

Helpt u mee om de training van kerkleiders mogelijk te maken om kindgezinnen te helpen? Uw bijdrage komt goed terecht. Deze kunt u doen in de collectezak of over maken via Appostel of over te maken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Zambia.

Dankuwel voor uw bijdrage. De ZWO-commissie

ZWO-Paascollecte

Volgende week zondag is de ZWO-Paascollecte voor het project “Fryslân foar Moldavië”, speciaal voor het deelproject MCA (Moldovan Christian Aid)”.

In het komende nummer van het kerkblad staat meer over dit deelproject.

Indien u uw bijdrage al wilt overmaken naar de ZWO-rekening, NL70 RABO 0147 8902 33, ov.v. MCA, dan is deze zeker welkom.

De ZWO-commissie wenst u Gezegende Paasdagen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow