Morgendienst ZWO dienst met ; Dhr. P.Knijff

Morgendienst ZWO dienst met ; Dhr. P.Knijff

  • Datum: 11 jun 2023 • 9:30–10:30
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Vanmorgen is er een ZWO-dienst, die in het teken staat van“Fryslân foar Moldavië”.
Het thema van de dienst is : “ik kan je helaas niet verder helpen”

Bij binnenkomst kerk: Om zo zuinig mogelijk met gas te zijn komen we via de Boei binnen en is de thermostaat van de kachel iets lager afgesteld.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO (is bestemd voor Moldavië project Bethania zie hieronder )
De tweede collecte is bestemd voor: Alg. Kerkelijk Werk
De derde collecte is bestemd voor: collectebakken die bij de uitgang hangen

Liturgie.

Zingen voor de dienst: Evangelische liedbundel 212 Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Intochtslied Psalm 146: 3, 4 en 5 Heil wien Jacobs God wil bijstaan
Stilte moment
Bemoediging en groet
Zingen: Klein gloria
In memoriam overleden gemeentelid
Zingen: Lied 913: 1,3 en 4 Wat de toekomst brengen moge
Kaarsmoment: aansteken van de ZWO-kaars uit het vuur van de Paaskaars.
Korte uitleg van het thema: “Ik kan je helaas niet verder helpen”
Zingen: Opwekking 733 Tienduizend redenen (zie bijlage 1)
ZWO- moment
Gebed om de Heilige Geest
Zingen met de kinderen: ELB 456 Kijk eens om je heen, kinderen gaan naar de kinderneven dienst
Lezing: Johannes 5: 1 t/m 17
Zingen: ELB 402 Toen ik naar mijn naaste zocht
Overdenking
Zingen: ELB 390 Maak ons tot een stralend licht voor de volken
Dankgebed en voorbeden
De kinderen komen terug in de kerk
Filmpje over Moldavië van Kerk in actie
Inzameling van onze gaven.
Zegenlied: ELB 270 Ga nu heen in vrede

Bijlage 1

Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit;
O mijn ziel, Verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid + refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid + refrein 2x


ZWO-collecte is bestemd voor Moldavië (project Bethania)

Vanmorgen is de collecte bestemd voor het 2e deelproject van de aktie “Fryslân foar Moldavië”.
Voor het 1e deelproject (Moldovan Christian Aid: MCA) is op 9 april gecollecteerd: opbrengst € 800,10.

Een prachtig resultaat. Op 11 juni weer?

Vanmorgen een ZWO-dienst, die volledig in het teken staat van de christelijke organisatie Bethania – Moldavië.

Toelichting: Aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en ouderen in Moldavië
Door werkloosheid en armoede werkt ongeveer een kwart van de bevolking van Moldavië in het buitenland. Kinderen én ouderen blijven eenzaam achter.
Veel kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen, gaan daardoor niet regelmatig naar school en lopen groot risico slachtoffer te worden van geweld en mensenhandel.
Vele ouderen kunnen onmogelijk rond komen van hun kleine pensioen. Hierdoor ligt ondervoeding op de loer en kunnen ze hun gas- en lichtrekening niet betalen.

De Christelijke organisatie Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil verandering brengen in de levens van deze kinderen en ouderen. In 2 dagcenta krijgen kinderen hulp bij hun huiswerk, een maaltijd, en de mogelijkheid voor psychosociale hulp. Er zijn dagelijks sport- en buitenactiviteiten en elke maand worden de verjaardagen van de kinderen gevierd. Hiermee wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in gevaar wordt gebracht.
Vanuit haar dagcentra voorziet Bethania zo’n 300 kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.

Met de ZWO-collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie in Moldavië (Bethania).
Uw bijdrage kunt u ook overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Bethania, of via de Appostel App.

Uw steun: voor € 8,50 de kosten voor verwarming en warm water in het dagcentrum;
voor € 11,50 een kind krijgt een jaar lang huiswerkbegeleiding, pennen, schriften en boeken
voor € 22,00 ;een kind krijgt een jaar lang iedere dag een warme maaltijd.

Behalve de collecte van 11 juni zal na afloop van de ZWO-dienst aan iedere kerkganger/-ster en de kinderen een spaardoosje worden meegegeven. Zondag 17 september kunnen de gevulde doosjes voor de dienst op de liturgische tafel worden gezet. De opbrengst van de doosjes is uiteraard voor het Moldavië-project “Fryslân foar Moldavië”
U/Jij kunt het spaardoosje ook bestellen voor nadere informatie zie Tsjerkepraat 525 

Helpt u / Helpen jullie mee om deze collecte en de opbrengst van de spaardoosjes tot een succes te maken? Hartelijk dank.

Met een groet van de ZWO-commissie.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow