Morgendienst met Dhr. P.Knijff ; 1e Adventszondag

Morgendienst met Dhr. P.Knijff ; 1e Adventszondag

  • Datum: 03 dec 2023 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen  is het de eerste zondag van advent

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie
De tweede collecte is bestemd voor: Jeugdwerk
De derde collecte (collectebakken die bij de uitgang hangen) is bestemd voor: Kerk/energiekosten

Liturgie: 

Zingen voor de dienst: Evangelische liedbundel 109: 1, 3 en 4 Al wie dolend in het donker
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: Intochtslied Psalm 92: 1 en 8 Waarlijk dit is rechtvaardig dat men de Here prijst
Stilte moment
Bemoediging en groet
Zingen: Klein gloria
In memoriam overleden gemeentelid
Zingen: Evangelische liedbundel 381: 1 en 3 Daar ruist langs de wolken
Aankondiging: Over de engel Gabriel die Jezus verkondigt
Gebed
Kindernevendienst: Adventsproject 2023: Een nieuw begin Uitleg, kaarsje aansteken en het projectlied zingen van Bijbelbasics.
Uitleg bij de lezingen
Lezing 1: Daniel 9: 20 t/m 27 
Zingen na de eerste lezing Lied 439: 1 en 3 Verwacht de komst des Heren
Lezing 2: Lucas 1: 8-25 
Zingen na tweede lezing: Lied 464: 1,2, 8 en 10 De engel spreekt een priester aan
Overdenking
Zingen: lied 442 Op U mijn heiland blijf ik hopen
De kinderen komen terug
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven.
Zingen: Slotlied: Liedboek voor kerken 125: 1, 3 en 5 O kom O kom Immanuel
Zegen

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow