Morgendienst met Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden; 4e Adventszondag

Morgendienst met Ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden; 4e Adventszondag

  • Datum: 24 dec 2023 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen  is het de vierde zondag van advent

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO “Help de kinderen in Oekraïne de oorlog door”(zie hieronder)
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk
De derde collecte (collectebakken die bij de uitgang hangen) is bestemd voor: Kerk/energiekosten

Liturgie:

Welkom door ouderling van dienst
Intochtslied Psalm 149: 1 en 2 Halleluja! laat opgetogen
Stil gebed
Votum en groet
Herdenken overleden gemeenteleden
Zingen: Gezang 23b: 1,3 en 5 De Heer is mijn Herder
Gebed
Wetslezing
Zingen Psalm 149:3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Jesaja 9:1 t/m 6 NBV21
Zingen Gezang 26: 1 en 3 (uit liedboek van 1973) Daar is uit ’s werelds duistre wolken
Preek over Jesaja 9:5-6
Zingen: Gezang 440: 1 en 2 Ga, stillen in den lande
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotzang: Psalm 72:7 Laat ons de grote naam bezingen
Zegen, beantwoord door de gemeente met Gezang 425 Vervuld van uw zegen


De ZWO collecte is bestemd voor: “Help de kinderen in Oekraïne de oorlog door”

Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land.

De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderingswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij: wij als plaatselijke protestantse gemeente Kollumerzwaag en Kerk in Actie.

Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Met uw collectebijdrage tijdens de Kerstperiode helpt u mee de kinderen in Oekraïne de oorlog door.
U kunt uw bijdrage in de collectezak doen of overmaken via de Appostel App of naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, met vermelding van “Kinderen Oekraïne”.

Helpt u ook mee om de collecte tot een succes te maken?

Met een groet van de ZWO-commissie

 


 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow