Morgendienst met ; Ds. J. de Kok / bevestiging ambtsdragers + dopen

Morgendienst met ; Ds. J. de Kok / bevestiging ambtsdragers + dopen

  • Datum: 23 jun 2024 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen een feestelijke dienst waarin onze voorganger is: Ds. J. de Kok

De preek gaat over Genesis 12:1-5 Mattheus 4:18-20 (NBV 21)
Thema: Een goede reis: geroepen om tot zegen te zijn.
In deze dienst wordt Wybe Marten gedoopt.
Tevens afscheid aftredende en bevestiging nieuwe ambtsdragers

Vragen ter overdenking:

  • Hoe heb jij iets van Gods roeping ervaren in jouw leven?
  • Wat heb je los moeten laten en mocht je ontvangen?
  • Een ander tot zegen zijn: waar denk jij dan aan?

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk
De derde collecte (deur) is bestemd voor: Pinksterfeest Veenklooster.  (zie hieronder)

Liturgie 

Orgelspel totdat de kerkenraad binnen is gekomen
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Zingen: Psalm 121:1,2,4 Ik sla mijn ogen op
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen: Klein gloria Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest enz.
Zingen: Opwekking 599 kom tot de Vader
Lezing doopformulier
Doopgebed en vragen
Zingen Hemelhoog 479 Heer U bent mijn leven
Kindermoment
Dopen
Zingen: Dooplied Sela
Belofte gemeente
Doopkaart, doopkaars
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezing Genesis 12:1-5 Mattheus 4:18-20 (NBV 21)
Zingen Nieuwe Liedboek 803:1,2,6 Uit Oer is hij getogen
Overdenking: Een goede reis: geroepen om tot zegen te zijn
Zingen: Opwekking 710 Zegen ons 
Afscheid aftredende ambtsdragers
Bevestiging nieuwe ambtsdragers met zegenbede
NLB 415:1 Zegen hen algoede, neem hen in Uw hoede en verhef Uw aangezicht over hen en geef hen licht
• Belofte van de gemeente
Dankgebed
Collecte
Zingen: slotlied Nieuwe Liedboek 425 Vervuld van Uw zegen
Zegen


Gedurende de maand Juni is de opbrengst van de (deur)collecte bestemd voor: Pinksterfeest Veenklooster.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow