Morgendienst met ; Ds. H. de Kok-Mellema

Morgendienst met ; Ds. H. de Kok-Mellema

  • Datum: 07 jul 2024 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen is onze voorganger Ds. H. de Kok-Mellema

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Diaconie
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk
De derde collecte (deur) is bestemd voor:  (bestemd voor zie hieronder)

Liturgie 

Lied voor de dienst: NLB 216:1,2,3 Dit is een morgen
Afkondigingen door ouderling van dienst
Intochtslied: Psalm 62:1,5 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Stil gebed
Woord van bemoediging en groet
Zingen: Klein Gloria
Moment van herdenken
Zingen ter nagedachtenis: Opwekking 488 De kracht van uw liefde
Gebed
Woord van vergeving: Micha 7:18,19 (NBV)
Lezen: de Tien Woorden
Zingen: Evangelische Liedbundel 357:1,3,5 Vreugde vreugde louter vreugde
Gebed bij de opening van de Schriften
Zingen: Evangelische Liedbundel 459:1,2 Lees je Bijbel + Read your Bible
Kindernevendienstlied: Heit no’t sy fuort gean, kinderen gaan naar de kindernevendienst
Schriftlezingen: Leviticus 25:1-6, Johannes 15:1-8 (NBV)
Zingen: Evangelische Liedbundel 241:1,2 Wees stil voor het aangezicht van God
Verkondiging
Zingen: Gezang 78:1,4 (Liedboek voor de kerken 1973) Laat m’in U blijven, groeien, bloeien!
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezongen Onze Vader NLB 1006 ( via beamer)
Kinderen komen terug van de kindernevendienst
Collectes
Slotlied: NLB 418:1,2 God schenk ons de kracht
Zegen
Beantwoorden met 3x gezongen AMEN


Gedurende de maanden
is de opbrengst van de (deur)collecte bestemd voor:

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow