Morgendienst met ; Mw. M. van der Zwaag

Morgendienst met ; Mw. M. van der Zwaag

  • Datum: 21 jul 2024 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen is onze voorganger Mw. M. van der Zwaag

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: Kerk
De tweede collecte is bestemd voor: Diaconie
De derde collecte (deur) is bestemd voor: Nachalan Eran (zie hieronder)

Liturgie:

voor de dienst “David danced” via de beamer
Afkondigingen door ouderling van dienst
Zingen intochtslied Psalm 136: vers 1, 3 en 4 Looft de Heer, want Hij is goed,
Votum en groet
Klein Gloria
Gebed
Zingen Evangelische liedbundel Lied 242 1,2 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Schriftlezing: 2 Samuel 6 : 12 t/m 22
Zingen Psalm 139 : 1,2,7 Heer, die mij ziet zoals ik ben
Preek: Fout?
Zingen: Evangelische liedbundel 170. Groot is Uw trouw o Heer
Dankgebed Ha Bracha
Kinderen terug uit oppas
Collecte
Slotlied: De Heer zegent en bewaard u (via beamer) 3x Amen.
Zegen


Gedurende de maand Juli is de opbrengst van de (deur)collecte bestemd voor: Nachalan Eran,
dit is een medisch complex waar 400 kinderen wonen met een ernstige verstandelijke en lichamelijke beperking in Jerusalem en Negev.
Goaitsen Cuperus en Jack Kazemier zijn hier op bezoek geweest. Door een wonder zijn de terroristen dit complex niet binnen gekomen op 7 oktober 2023.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow