Morgendienst met ; Drs. A.J.Fraanje, Drachten

Morgendienst met ; Drs. A.J.Fraanje, Drachten

  • Datum: 28 jul 2024 • 9:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen is onze voorganger Drs. A.J.Fraanje, Drachten

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO is bestemd voor wederopbouw kerken in Syrië (zie hieronder 1)
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk
De derde collecte (deur) is bestemd voor: Nachalan Eran, (zie hieronder 2)


1 ZWO-Collecte is bestemd voor wederopbouw kerken in Syrië
“KERK ALS PLEK VAN HOOP EN HERSTEL”.
In Syrië leeft meer dan 90% van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen.
Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.
Kerk in Actie vraagt ook ons een financiële bijdrage te leveren. Vandaar dat de opbrengst van de ZWO-collecte van zondag vandaag hiervoor bedoeld is.
Uw bijdrage kunt u doen in de collectezak, óf overmaken via de Appostel App, óf overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Kerken Syrië.
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het herstel van Kerken in Syrië.
Met een groet van de ZWO-commissie.

2 Gedurende de maand Juli is de opbrengst van de (deur)collecte bestemd voor: Nachalan Eran,
dit is een medisch complex waar 400 kinderen wonen met een ernstige verstandelijke en lichamelijke beperking in Jerusalem en Negev.
Goaitsen Cuperus en Jack Kazemier zijn hier op bezoek geweest. Door een wonder zijn de
terroristen dit complex niet binnen gekomen op 7 oktober 2023.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow