Morgendienst met ; Dhr. J.Y. van der Wal, Morra

Morgendienst met ; Dhr. J.Y. van der Wal, Morra

  • Datum: 18 aug 2024 • 9:30–
  • Locatie: Alde Tsjerke
  • Plaats: Kollumersweach

Vanmorgen is onze voorganger Dhr. J.Y. van der Wal, Morra

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Collecte (ook Digitaal mogelijk)

De eerste collecte is bestemd voor: ZWO Is bestemd voor Christenen in Pakistan (zie hieronder 1)
De tweede collecte is bestemd voor: Kerk
De derde collecte (deur) is bestemd voor: bestemd voor (zie hieronder)

Liturgie:

 


1 De ZWO collecte Is bestemd voor Christenen in Pakistan
“CHRISTENEN IN PAKISTAN STAAN STERKER IN HUN GELOOF”
In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Ze kunnen zelfs gestraft worden voor hun geloof.
Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Kerk in Actie steunt een bijbelschool, OTS, die Pakistaanse christenen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen, onder wie veel jongeren, aan deze trainingen mee.
Via het programma Zending steunt Kerk in Actie de christenen in Pakistan.
Uw steun aan dit programma is onontbeerlijk. Uw bijdrage kunt u doen in de collectezak, óf overmaken via de Appostel App, óf overmaken naar de ZWO-bankrekening, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. Christenen Pakistan.
Hartelijk dank voor uw financiële steun en gebed.
Met een groet van de ZWO-commissie.

Gedurende de maanden …. is de opbrengst van de (deur)collecte bestemd voor:

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow