Luisterdienst met de heer P. Knijff; 5e Lijdenszondag

Luisterdienst met de heer P. Knijff; 5e Lijdenszondag

  • Datum: 22 mrt 2020 • 9:30–10:30
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Kerkdiensten met meer dan 100 personen zijn afgelast tegen de verspreiding van het coronavirus. De dienst van vanmorgen is via Kerkomroep te beluisteren is. Dit kan live vanaf 9.30 uur, maar ook tot 3 maanden na datum is de dienst achteraf te beluisteren.

Het is de vijfde zondag van de Lijdenstijd. De zondag die de naam “Laetare” draagt, wat betekent “Verheugt U”. Het is de zondag waar de Lijdenstijd al lijkt over te gaan in het feest van Pasen. Daarom steken we vandaag een roze kaars aan. Paars van de Lijdenstijd, vermengd met het wit van Pasen.

Het thema van de dienst is “Hoe komen we de crisis door?”. En we lezen Psalm 142 van David en een paar verzen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Crisis is geen onbekend verschijnsel in de Bijbel en de gelovigen hebben er ervaring mee. We delen deze keer in de ervaring van David en Paulus en hopen dat wij daar ons geloof mee kunnen versterken.
Aan de dienst werken mee: Auke de Boer, Titia Sijtsma, Thea Kempenaar en Pieter Knijff.

Meeluisteren
Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Vooraf orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Zingen: Intochtslied Psalm 23 B: 1, 2 en 3 De Heer is mijn herder
Stilte moment
Bemoediging en groet
Kaarsmoment: Het is de vijfde zondag van de lijdenstijd en we steken vandaag de vijfde kaars aan.
In Memoriam
Zingen: Evangelische Liedbundel (ELB) 413: 1, 3 en 4 Lichtstad met uw paarlen poorten
Aankondiging: Hoe komen we door de crisis?
Kyriëgebed: Heer ontferm u
Zingen: Lied 538: 3 en 4 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd
Gebed om de Heilige Geest
Lezing 1: Psalm 142
Zingen: Opwekking 717: Stil mijn ziel wees stil
Lezing 2: Romeinen 8: 31 t/m 39
Zingen: ELB 118 Hij kwam bij ons heel gewoon
Overdenking
Orgelspel: Wer nur den lieben Gott läbt walten BWV 93 Johann Sebastian Bach
Zingen: Lied 905: 1 en 4 Wie zich door God alleen laat leiden
Dankgebed en voorbeden
Oproep tot barmhartigheid
Zegenlied: 416: Hear wês mei ús oant in oare kear 
Zegen

Collecte

Een bijdrage aan de collecte kan via de bank worden overgemaakt, graag onder vermelding van de bestemming.

De eerste collecte (grijs) is bestemd voor ZWO (zie meer informatie hieronder). IBAN: NL70 RABO 0147 8902 33 (ZWO-commissie PG Kollumerzwaag)

De tweede collecte (paars) is bestemd voor: Ouderenwerk. IBAN: NL89 RABO 0333 3178 07 (Kerk PG Kollumerzwaag)

De derde collecte (geel) is bestemd voor: Kerk. IBAN: NL89 RABO 0333 3178 07 (Kerk PG Kollumerzwaag)


ZWO-collecte voor straatmeisjes in Ghana

De bevolking in het droge noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Meisjes worden vaak naar de grote stad gestuurd, omdat het leven daar beter zou zijn. Ze belanden vaak in de wereld van geweld, criminaliteit en armoede. Jonge meisjes werken als drager of oppas, in de horeca of huishouding of moeten stenen hakken. Ze worden uitgebuit. Als ze te weinig verdienen moeten ze op straat slapen. Medewerkers van een Ghanees opvangcentrum halen deze straatmeisjes vaak van straat om ze een nieuw leven te geven. Ze krijgen eten, kleren en leren een vak, bijvoorbeeld kapster.

Door Kerk in Actie wordt samen met een lokale organisatie gewerkt aan preventie en voorlichting in het gebied waar de meisjes vandaan komen.

Geef straatmeisjes in Ghana een nieuwe kans door uw bijdrage aan de ZWO-collecte van vanmorgen. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de bankrekening van de ZWO-commissie, NL70 RABO 0147 8902 33, o.v.v. straatmeisjes Ghana.

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow