Morgendienst met de heer K. Postma (Burgum); 2e Advent

Morgendienst met de heer K. Postma (Burgum); 2e Advent

  • Datum: 08 dec 2019 • 09:30–10:30
  • Locatie: Grutte tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Het is vandaag de tweede zondag van Advent. Het is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 299: Welk een vriend is onze Jezus
Zingen Intochtslied: Psalm 67: 1, 2, 3 God zij ons gunstig en genadig
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Gezang 51: 1, 2, 3 Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 8: 23 – 9: 1-6
Zingen Opwekking: Licht van de Wereld
Verkondiging: Jesaja 8: 23 – 9: 1-6
Zingen: Daar ruist langs de wolken een heerlijke naam
Dankgebed
Zingen Adventsprojectlied (zie onder)
Inzameling van de gaven
Zingen: Nader Mijn God bij U (Nearer, My God to Thee)
Zegen (gezongen 3x amen)

ZWO-collecte
De opbrengst van de ZWO-collecte van vanmorgen is bestemd voor Beautiful Gate van Aukje en Toby Brouwer (Zuid-Afrika).

Adventsgedicht 2019
Eén kaarsje brandt,
maar kijk, er komt een lichtje bij.
Het tweede kaarsje gaat nu aan;
een stralende toekomst voor jou en mij.

Adventslied kindernevendienst 2019 (melodie Jezus is de Goede Herder, ELB 452)
REFREIN:
God belooft de Vredekoning
aan zijn volk, aan Israël,
heel de wereld wordt zijn woning,
Micha heeft het ons verteld.

Zie, de vrede zal gaan komen,
oorlogen voorgoed voorbij,
zwaarden weg, van ploegen dromen,
duif van vrede, maak ons blij.

REFREIN

Meeluisteren

Luister vanaf 09.30 uur live mee via kerkomroep.nl

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow