Morgendienst met de heer J. van der Kamp (Leeuwarden)

Morgendienst met de heer J. van der Kamp (Leeuwarden)

  • Datum: 19 jan 2020 • 9:30–10:30
  • Locatie: Grutte tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Meeluisteren
Luister live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Zingen Gezang 300: 1 en 2
Welkom
Zingen Intochtslied Evangelische Liedbundel (ELB) lied 37: 1 , 4 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 43: 3 en 5
Geboden Johannes 15: 9-17
Gebed
Schriftlezing Jesaja 43: 14-21
Zingen ELB Lied 56
Preek: de Heer de Heilige en onze bevrijder
Zingen ELB Lied 341
Voorbede en dankzegging
Collecte
Zingen Slotlied Psalm 116: 1, 3 en 8
Zegen

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow