Morgendienst met ds. J.P. Strietman en de heer P. Knijff (Raard); Ouderendienst

Morgendienst met ds. J.P. Strietman en de heer P. Knijff (Raard); Ouderendienst

  • Datum: 10 nov 2019 • 9:30–10:30
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Deze gezamenlijke dienst is speciaal voor de oudere gemeenteleden. Na de dienst is er voor de oudere gemeenteleden koffiedrinken, waarna zij gezellig kunnen bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje. Aansluitend is er een heerlijke broodmaaltijd.

Opgeven voor deze zondag, verzoeken voor vervoer en verzoeken voor het zingen van een speciaal lied kan bij één van de diakenen.

De gezamenlijke diaconie hoopt velen van u te mogen begroeten!

Meeluisteren
Luister live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Zingen voor de dienst: Johannes de Heer (JdH) 73: 1, 2, 3 en 4 Zie ons wachten aan de stromen
Zingen voor de dienst: Evangelische Liedbundel (ELB) 299: 1, 2 en 3 Welk een vriend is onze Jezus
Zingen voor de dienst: JdH 210: 1, 2 en 3 Kom tot uw Heiland
Welkom
Zingen Psalm 90: 1, 4 en 6 Gij zijt geweest en gij zult wezen
stil gebed
Votum en Zegengroet
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 195 Klein Gloria
Zingen ELB 371: 1, 2, 3 en 4 Mijn Jezus ik houd van U
Inleidend woord
Zingen uit de bundel Enige Gezangen Lied 15 In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
Zingen Gezang 449: 1, 2, 3 en 4 God enkel licht
Gebed
1e Lezing: Prediker 12: 1-8
Zingen NLB 904: 1 en 5 Beveel gerust uw wegen
2e Lezing: 2 Korintiërs 4: 16 t/m 5: 9
Zingen JdH 232: 1, 3 en 4 Waarheen pelgrims waarheen gaat gij?
Overdenking: Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. 2 Korintiërs 4: 16
Zingen JdH 5: 1, 2 en 3 Al de weg leidt mij mijn Heiland
Gedicht
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Zingen NLB 218: 1 en 5 Dank U
Inzameling van onze gaven
Zingen NLB 512: 1, 5 en 7 O Jezus hoe vertrouwd en goed
Zegen (gezongen amen)

 

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow