Morgendienst met de heer J.Y. van der Wal (Morra)

Morgendienst met de heer J.Y. van der Wal (Morra)

  • Datum: 28 jul 2019 • 9:30–10:30
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Tijdens de zomervakantie (14 juli t/m 25 augustus) worden de kerkdiensten van de gereformeerde kerk en hervormde gemeente gezamenlijk gehouden in de gereformeerde kerk.

Er is geen kindernevendienst. Bij de ingang van de kerk liggen kleurplaten (zelf graag kleurtjes meenemen). De kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de oppas.

Meeluisteren
Luister live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Zingen voor de dienst Psalm van de zomer (melodie: psalm 89)

Ik zie in zomerlicht, de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht en zomer door wil geven.

U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit
in kleuren duizendvoud, als aan een droom ontgroeid
U wordt geprezen door de wolken en de winden.
Door vis en klein insect en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide.

Zingen Lied van intocht: Psalm 92: 1, 2
Stil gebed
Woord van verwachting & Groet
Klein Gloria
Zingen: Psalm 92: 7, 8
Gebed
Leefregel
Zingen: Gezang 252 ‘Wat zijn de goede vruchten’
Schriftlezing: Johannes 15: 1-8
Zingen: Gezang 75: 11, 12 ‘Gij zijt de wijnstok van het leven’
Prediking
Zingen: Gezang 78: 1, 2 ‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien’
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Zingende gezegend 70 ‘O Vader, die de landman zijt’ (melodie: psalm 84)

O Vader, die de landman zijt,
die Zelf Uw wijngaard toebereidt,
doe ons als goede vruchten groeien;
maak wilde ranken klein en kort
neem weg wat dood is en verdord,
kom om wat vrucht draagt te besnoeien –
Landman, ga heden door Uw hof
En laat ons bloeien tot Uw lof!

O Christus, die de wijnstok zijt,
de stam waaraan de rank gedijt,
in U, o Heer, zijn wij geborgen.
De landman die de ranken kent,
heeft ons de wijnstok ingeënt,
Hijzelf zal voor de vruchten zorgen!
Door U, O Christus, door Uw bloed
zijn onze vruchten groot en goed.

O Geest, van wie de oogst zal zijn,
de druiven en de zoete wijn,
doe mij omhoog, naar boven groeien;
want deze wijnstok die mij draagt,
het groene hout dat God behaagt,
doet alom liefde openbloeien –
Gij landman, die de vruchten leest,
pluk Zelf de vruchten van de Geest!

Zegen

 

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow