Morgendienst met de heer P. Knijff (Raard)

Morgendienst met de heer P. Knijff (Raard)

  • Datum: 11 aug 2019 • 9:30–10:30
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Tijdens de zomervakantie (14 juli t/m 25 augustus) worden de kerkdiensten van de gereformeerde kerk en hervormde gemeente gezamenlijk gehouden in de gereformeerde kerk.

Er is geen kindernevendienst. Bij de ingang van de kerk liggen kleurplaten (zelf graag kleurtjes meenemen). De kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de oppas.

Meeluisteren
Luister live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Zingen voor de dienst: Lied 759 Gods kinderen op aarde (op de melodie van Gezang 143 uit de Hervormde Bundel: Op bergen en in dalen)
Welkom
Intochtslied: Psalm 81: 1, 9, 11 Jubel God ter eer
Stilte moment
Bemoediging en groet
Zingen: Klein Gloria
Zingen Gezang 14: 1, 2, 5 De Heer is mijn Herder
Over de overdenking: Waarden en normen doen ertoe!
Verootmoedigingsgebed
Zingen Gloria Lied: Lied 705: 1, 4 Ere zij aan God de Vader
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment over waarden en normen
Lezing 1: Richteren 17
Zingen: Liet 128 Wes jo myn takomst (vertaling van Opwekking 520 Wees mijn verlangen O Heer van mijn hart, melodie Evangelische Liedbundel 167)
Lezing 2: Richteren 18: 1-10
Zingen: Psalm 119: 1 en 5 Nieuwe psalmberijming
Overdenking
Zingen: Liedboek 903: 6 Omdat Gij mijn hart doet branden
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van onze gaven
Zingen Zegenlied: Liedboek 425 Vervuld van uw zegen
Zegen

 

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow