Morgendienst met de heer R. Walinga (Leeuwarden)

Morgendienst met de heer R. Walinga (Leeuwarden)

  • Datum: 18 aug 2019 • 9:30–10:30
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Tijdens de zomervakantie (14 juli t/m 25 augustus) worden de kerkdiensten van de gereformeerde kerk en hervormde gemeente gezamenlijk gehouden in de gereformeerde kerk.

Er is geen kindernevendienst. Bij de ingang van de kerk liggen kleurplaten (zelf graag kleurtjes meenemen). De kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de oppas.

Meeluisteren
Luister live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

Zingen Psalm 122: 1 en 3
Stil gebed, Votum en Groet
Zingen Psalm 133: 1 en 3
Gebed
Zingen Psalm 85: 3 en 4
introductie preek
1e schriftlezing Ruth 2: 4
Zingen Lied 991: 2, 6 en 8 (De eersten zijn de laatsten)
2e schriftlezing: Romeinen 16: 1-16
Zingen Lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand
Preek
Zingen: Opwekking 249 Door uw genade vader of Evangelische Liedbundel 203: Genade, zo oneindig groot
Danken en bidden
Collecte
Zingen: Lied 1010 Geef vrede heer geef vrede of Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen
zegen

 

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow