Nieuwjaarsdag. Morgendienst met ds. J.P. Strietman

Nieuwjaarsdag. Morgendienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 01 jan 2017 • 10:00–11:00
  • Locatie: Gereformeerde Kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Gezamenlijke Nieuwjaarsdienst in de Gereformeerde Kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken in De Boei.

Liturgie

Zingen voor de dienst: Psalm 23: 1, 2 en 3
Zingen Nieuwe Liedbundel (NLB) 913: 1 en 2
Zingen Evangelische Liedbundel (ELB) 381: 1, 2 en 3
Zingen NLB 8B: 1, 2, 3 en 4
1e Lezing: Numeri 6: 22-27
Zingen Psalm 134: 3
2e Lezing: Galaten 4: 4-7
Zingen Psalm 103: 5
3e Lezing: Lucas 2: 15-21
Zingen NLB 512: 1
Verkondiging over Galaten 4: 6
Zingen ELB 376: 1 en 2
Zingen NLB 415: 1 en 2
Zingen NLB 415: 3

Meeluisteren
Luister vanaf 9.30 uur live mee via kerkomroep.nl

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow