Orgelvesper met Auke de Boer

Orgelvesper met Auke de Boer

  • Datum: 28 nov 2021 • 19:30–
  • Locatie: Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Thema: Verwacht de komst des Heren
Liturg: Jikke Feenstra
Lector: Janny de Boer
Organist: Auke de Boer

Afspraken voor het bijwonen van de vesper.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

Lees meer over de renovatie.

Liturgie

Orgelspel: Echofantasie in A – Jan Pieterszn Sweelinck (1567-162)

Avondlied: zingen NLB 248 : 1 en 2

Bemoediging en drempelgebed
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Gemeente DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Heer, onze God
Vergeef ons al wat wij misdeden
En laat ons weer in vrede leven.
Gemeente: AMEN

Psalmgebed: Psalm 24 orgelvers Uit Tabulatuurboek 1659 – Anthonie van Noordt (1619-1675)

Haast U, o Heer, tot mijn hulp
Gemeente: EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED

Lezen: Psalm 24 : 1 – 8
Zingen: Psalm 24 : 5

Schriftlezing: Jesaja : 3 – 5 en Mattheüs 3 : 1 – 6
Nun komm’ der Heiden Heiland Joh. Seb. Bach (1685-1750)
Zingen NLB 433 : 1 en 3

Muzikaal moment: Von Gott will ich nicht lassen – Georg Leyding (1664-1710)
6 variaties over NLB 439
Zingen NLB 439 : 3 en 4

Gebeden: Luthers Avondgebed (tekst NLB 202)
Gemeente: ONZE VADER

Canticum: zingen ‘Lofzang van Maria’ NLB 157 : 1 en 2

Zegenbede:
Geef ons genadig, goede God dat wij nu gaan in vrede
Geen ander is aan onze zij een licht, een schild, een God als Gij!
Ga met ons op onze wegen.
Gemeente: AMEN

Sortie: Allegro uit Sonate 1 in D grt – Carl Ph. E. Bach (1714 – 1788)

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow