Digitale Oudejaarsavonddienst met ds. J.P. Strietman

Digitale Oudejaarsavonddienst met ds. J.P. Strietman

  • Datum: 31 dec 2021 • 19:30–
  • Locatie: Uitzending vanuit de Grutte Tsjerke
  • Plaats: Kollumerzwaag

Aan deze digitale Oudejaarsavonddienst wordt meegewerkt door organist Auke de Boer en enkele gemeenteleden verzorgen de zang.

Meekijken/terugkijken Kijk mee via Kerkdienstgemist of via YouTube

 Liturgie. De volledige liturgie is beschikbaar in PDF.

Muzikaal Welkom: Variaties over ‘O God die droeg ons voorgeslacht’
Stil gebed – Votum en Zegengroet
Zingen Psalm 90: 1 en 8, Gij zijt geweest o Heer
Gedicht: ‘Oud en nieuw’ – Jaap Zijlstra
Zingen Uren, dagen, maanden, jaren: 1 en 2
Gebed
Zingen Gezang 90A: 1 en 2, O God Die droeg ons voorgeslacht
1e Lezing: Psalm 90: 2 t/m 6
Zingen Gezang 90A: 3 en 4, Gij zijt van voor Gij zee en aard
2e Lezing: Psalm 90: 10 t/m 15
Zingen Gezang 90A: 5 en 6, De tijd draagt alle mensen voort
Verkondiging
Meditatief Muzikaal Moment: Koraalbewerking over LvK 396 ‘Het oude jaar is nu voorbij’ van J.S. Bach.
Zingen Gezang 511, Door goede machten (Mel. Siegfried Fietz)
Onze Vader
Zingen Gezang 268, Goede Herder als wij slapen
Zegen
Muzikaal Uitgeleide: My soul, praise the Lord’ (LvK 470, maar ook de melodie van het kerstlied ‘In Bethlehems stal lag Christus de Heer’

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow