Witte donderdag met de heer P. Knijff en ds. J.P. Strietman; Heilig Avondmaal

Witte donderdag met de heer P. Knijff en ds. J.P. Strietman; Heilig Avondmaal

  • Datum: 18 apr 2019 • 19:30–21:00
  • Locatie: Gereformeerde kerk
  • Plaats: Kollumerzwaag

Tijdens deze avonddienst op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. Iedereen is van harte welkom deze dienst bij te wonen. Iedereen die belijdenis heeft gedaan mag deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Heilig Avondmaal meevieren in consistorie
U kunt het Heilig Avondmaal ook mee vieren in de consistorie, waar u via het TV-scherm verbonden bent met de kerkzaal. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven aan uw wijkouderling of wijkdiaken.

Meeluisteren
Luister live mee via kerkomroep.nl

Liturgie

 

 

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow