Fotoverslag: Predikantsechtpaar ds. Jelle de Kok en ds. Ineke de Kok-Mellema in ambt bevestigd

Fotoverslag: Predikantsechtpaar ds. Jelle de Kok en ds. Ineke de Kok-Mellema in ambt bevestigd

Op zondag 16 juni jl. had onze gemeente iets bijzonders te vieren. Na een periode van twee jaar zonder vaste predikant, mocht de gemeente eindelijk een nieuw predikantsechtpaar verwelkomen: ds. Jelle de Kok en ds. Ineke de Kok-Mellema, afkomstig uit Wilsum. Beide predikanten gaan in deeltijd werken, elk voor vijftig procent. 

In verband met Vaderdag kozen beide voorgangers voor een bijpassend thema tijdens de dienst. Ds. Ineke de Kok richtte zich op het thema “Leven tot eer van de Vader” en gebruikte de metafoor van het licht: hoe dichter men bij Jezus blijft, hoe helderder dat licht doorstraalt in en vanuit de gemeente. Ds. Jelle de Kok sprak over “De zorg van de Vader” en benadrukte dat wanneer men primair Gods bedoelingen zoekt, men zal ontdekken dat de Vader voor hen zorgt. Na de dienst waren er nog enkele sprekers die de nieuwe predikanten het beste wensten, waarna de vele bezoekers hen persoonlijk konden feliciteren. De muzikale omlijsting van de dienst werd verzorgd door organist Auke de Boer, de eigen band Highway, en het Gelegenheidskoor “Sa nou en dan”.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow