Nieuws vanuit de ZWO over onze adoptiekinderen via Pikulan

Nieuws vanuit de ZWO over onze adoptiekinderen via Pikulan

Yes! We hebben een nieuw adoptiekindje via Pikulan

Hij heet: Ravano Alby Nathanael, is geboren op 26 juni 2017
Hij woont met z’n ouders in, bij zijn grootouders van moeders kant
Zijn vader is parkeerwachter en z’n moeder geeft een kind Engelse les,
ze moeten leven van weinig inkomsten.
Ravano Alby Nathanael gaat naar de 1ste klas van de lagere school in Batu

Ik heb namens ons allen via de mail een brief aan hem en z’n ouders gestuurd
om te vertellen wie we zijn, en dat we blij zijn dat we via de stichting Pikulan
hem en zijn ouders mogen ondersteunen in de schoolkosten enz.
En op die manier zoals God van ons vraagt Gods liefde kunnen en mogen laten schijnen
helemaal aan de andere kant van de wereld nogal.

Pikulan ontvangt van ons maandelijks € 20,- per kind. Het kind kan er door naar school, heeft voldoende voeding en vaak heeft het hele gezin het er beter door. Indien mogelijk wordt iets gespaard voor het kind, zodat er een reservebedrag beschikbaar is voor als het 19 jaar is geworden: een soort opstapbedrag.

Veel gemeenteleden maken onze steun mogelijk door periodiek hun vaste vrijwillige bijdrage over te maken naar de RABO-bankrekening van de ZWO nummer NL70 RABO 0147 8902 33 waarvoor we heel dankbaar zijn.

Help U ook mee ?

Met groet vanuit de ZWO commissie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow