Nieuws vanuit de ZWO over onze adoptiekinderen via Pikulan

Nieuws vanuit de ZWO over onze adoptiekinderen via Pikulan

Begin april werd ik gebeld door Elzerd Zijlstra (contactpersoon Pikulan) met de mededeling dat één van onze adoptiekinderen Damayanus Akkyu examen gedaan heeft en is geslaagd !

Later ontving ik van Damayanus Akkyu via de mail een brief waarin hij oa het nieuws van zijn slagen bekend maakte. Dat is toch heel mooi om te horen, ik heb namens ons allemaal hem per mail een felicitatie gestuurd en afscheid van hem en zijn moeder genomen.
Het gevolg van zijn slagen voor het examen is namelijk wel dat hij daarom
per 1 juli uit het traject gaat.

Begin mei ’24 hebben de kinderen die per 1 juli uit het project gaan samen met hun ouders een bijeenkomst gehad bij de stichting in Batu. Hiervan zijn enige foto’s naar mij gestuurd.

Damayanus Akkyu met z’n moeder.

Ook stelde Elzerd de vraag of we dan een nieuw kindje willen adopteren,
waar we als ZWO positief op hebben geantwoord. (hierover later meer)

Wij willen iedereen die door het geven van een (vaste) vrijwillige bijdrage aan de ZWO,
het mogelijk maak om o.a. onze adoptiekinderen in Indonesië via de stichting Pikulan te ondersteunen bedanken voor hun steun.

Door Uw bijdragen kunnen wij Gods licht en liefde laten schijnen bij onze medemensen die het zo hard nodig hebben.

Met groet van de ZWO-commissie.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow