Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag | | Page 38

Nieuws

Koninklijke onderscheidingen

We feliciteren van harte de leden van onze gemeente die op vrijdag 24 april 2015 koninklijk zijn onderscheiden:  Leo Algra en Jinke Halbesma Zij ontvingen de bij de onderscheiding behorende versierselen uit handen van burgemeester Bilker.

Een schone kerk

We zoeken 2 schoonmakers en/of schoonmaaksters die op maandagmorgen tijd over hebben om de kerk schoon te maken. U/jij wordt dan volgens rooster 1 x 6 weken ingepland.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow