Liturgische bloemschikking Veertigdagentijd 2024

Juist in de liturgische bloemschikking zit de taal van de verbeelding. Iedere week in de veertigdagentijd worden we bepaald bij een tekst uit de Bijbel en tenslotte komen we uit bij Pasen.
Dit jaar is het thema in de Protestantse kerk: “Ga mee, samen getuigen van geloof hoop en liefde”
De teksten zijn vooral gekozen uit het boek Jeremia, Klaagliederen en het evangelie van Johannes. Iedere keer staat een bolvorm centraal waar vervolgens iets op wordt geplant. De bol stelt de aarde voor, ruw en weerbarstig. Een aarde die bewoond wordt door mensen die nodig aan hervorming toe zijn. De geloofscrisis en de milieucrisis laten diepe sporen na.

Derde zondag 3 maart

Deze keer gaat de bloemschikking over Jeremia 26. Dat begint nogal heftig.
God zegt tegen Jeremia: “Misschien zullen ze luisteren.” Het lijkt wel of God twijfelt.
Heeft God niet meer zoveel vertrouwen in zijn volk?
Jeremia houdt zijn preek en het volk reageert woedend.
Naar deze woorden willen ze niet luisteren.

Deze keer is de verbeelding: ogen om te zien en oren om te horen. Je helemaal afstemmen op het woord van God. De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst. Woorden van liefde klinken niet door; God heeft het beste met ons voor, maar we willen niet luisteren. En tegelijkertijd begint het groen van onderen steeds hoger te worden.
God vervult de aarde. Zijn koninkrijk is nabij. Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel en spreken van ons verlangen naar de voltooiing van Gods beloften.

Liturgische bloemschikcommissie

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow