Inleiding   40 dagentijd

Na de bemoediging en groet zingen we normaal het Klein Gloria, maar in de veertig dagentijd doen we dat niet. In de veertigdagentijd gedenken we het lijden en sterven van de Here Jezus. Dat doen we in zes zondagen en daarna is het Pasen. Op de avond voorafgaand aan Pasen, Stille zaterdag steken we opnieuw de Paaskaars aan. Jezus het licht der wereld! Maar in de veertigdagentijd doven we iedere week een kaars en spreken we daar een paar woorden bij.

Zondag 19 maart -vierde zondag van de lijdenstijd genaamd Laetare
Is Latijns voor “verblijdt u”
De naam van deze zondag is ontleend aan Jesaja 66 vers 10

Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.

Naarmate de lijdenstijd vordert beseffen hoe moeilijk het voor de Here Jezus moet zijn geweest.
Niet alleen fysiek lijden maar ook de zonde van de wereld dragen moet een onbeschrijfelijk lijden zijn geweest. Toch ziet Jesaja licht in het donker, de eerste stralen van het nieuwe licht ziet hij al verschijnen. De overwinning is nabij.

Opnieuw een gedicht van Annemarie Mossel de Kievit

Zorg

Je bent zo bang voor morgen
Je weet niet wat er komt
De dingen die het kunnen zijn
Die heb je opgesomd
En daarna nog een keertje
Maar ’t maakt nog geen verschil
Je voelt je uitgeleverd
Aan wat de Here wil

Maar Hij zegt: zie de vogels
De bloemen in het veld
Zie je hoe goed ik voor ze zorg?
Heeft iemand je verteld
Hoe zelfs geen haar kan vallen
Zonder dat Ik het weet?
Denk je dan kleingelovige
Dat Ik jouw angst vergeet?

Wees maar niet bang voor morgen
Want angst sluit liefde uit
Er zit volmaakte wijsheid in
Elk liefdevol besluit
Zijn trouwe Vaderarmen
Die dragen elke dag
Het is Zijn open Vaderhart
Waar jij bij schuilen mag.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow