Activiteiten voor kinderen

Activiteiten voor kinderen

Binnen de kerk zijn er allemaal activiteiten voor de kids, er is opvang voor de kleine kinderen en kindernevendienst voor de basisschoolkinderen.

Kinderen 0-4 jaar: Kinderoppas op zondag

Tijdens de zondagochtenddiensten kunnen kinderen tot 4 jaar naar de kinderoppas in De Boei, waar ze kunnen ze spelen, tekenen, enz. Enthousiaste vaders, moeders en tieners zorgen bij toerbeurt voor de opvang.

Vanaf 9.15 uur kunnen de kinderen worden gebracht, via de ingang van De Boei aan de Tsjerkestrjitte. Omdat we ook graag de jongste kinderen de zegen van God willen meegeven, halen de ouders tijdens de collecte hun kind op. De voorganger geeft aan wanneer dit kan.

Bij de oppas staat een collectebusje, waarin een bijdrage gedaan kan worden. Van de opbrengst wordt nieuw speelgoed aangeschaft.

Kinderen groep 1 t/m 8: Kindernevendienst op zondag 

De kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool kunnen tijdens de kerkdienst (tijdens verkondiging) naar de kindernevendienst. Na het gebed om Verlichting van de Heilige Geest wordt het kindernevendienstlied gezongen en gaan ze met de leiding, en het Licht van de Paaskaars, naar De Boei.

Daar wordt met de kinderen een bijbelverhaal gelezen en daarna wordt een werkje gemaakt, liedjes gezongen, etc. De kinderen zijn ingedeeld naar groep 1/2, 3/4/5 en 6/7/8.

Na het dankgebed komen de kinderen terug in de kerk en zingen we met elkaar een kinderlied of het lied van de week.

3 keer per jaar zijn er speciale kerkdiensten gericht op en gemaakt door de kinderen (kerst, een gezinsdienst, en voor de zomervakantie wordt afscheid genomen van de kinderen van groep 8).

Tijdens de zomervakantie is er geen kindernevendienst. Bij de ingang van de kerk liggen kleurplaten (zelf kleurtjes meenemen). De kinderen van groep 1 en 2 mogen naar de oppas.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow