Liturgische bloemstukken

Liturgische bloemstukken

Verrijkend op een creatieve manier bezig zijn in het koninkrijk van God

Bloemen, kleuren en materialen hebben hun eigen betekenis en symboliek. Voor de diverse kerkelijke hoogtijdagen bedenkt en maakt één van onze vrijwilligers bloemstukken, die door de combinatie van hun symboliek passen bij het thema. Hiermee leveren de bloemstukken een eigen, speciale toevoeging aan bijzondere kerkdiensten.

Liturgisch stuk dopen

De witte kleur van de twee rozen is het teken van nieuw leven, feest, licht en zuivere liefde.
De groene kleur van groei, leven en toekomst.
En het breekbare riet en de fragiele bermplant zijn de kwetsbaarheid van ieder mens.

Pelgrimsreis (Psalmen 120-134)
De mand met bloemen: de gemeente die om ons heen staat, een verscheidenheid aan mensen.
De fiets: in beweging komen, de vaart er in.
Achterop de fiets: de Bijbel (God is altijd bij ons, waar we ook zijn) en een liedboek (ook in de liederen die we zingen vinden we troost en kracht).
Onderweg maakt u bekend dat de mens mij zal ontmoeten, zal ik zien dat U het bent. Dat de hemel mij wil begroeten. Wie zal dan mijn naaste zijn. Gij die mee gaat op mijn wegen, kom mij nader, kom mij tegen.

Pasen 2019

Overwinning op dood en verderf
van een donkere winter
geplaatst in nieuw leven
van Gods koninkrijk
lente van God
uitlopend op eeuwige zomer

Dankdag 2018

Oogst-dankdag : genoeg om van te leven en uit te delen

Pasen 2018

De Heer is waarlijk opgestaan

Liturgisch stuk dopen

De zonnebloem richt zich naar het licht
De zon is een beeld van de Vader in de Hemel die zijn licht over iedereen laat schijnen.

Trouwen

Naar elkaar toegroeien
Verschillen overbruggen
In verbondenheid met elkaar
Spankracht hebben om lief en leed te delen
Elkaar leefruimte schenken
In het teken van het levenschenkendeverbond van God!

Dopen

De 3 witte rozen symboliseren de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.

De grassen met een neerbuigende en opgaande lijn drukken uit dat er gedoopt wordt. Met Jezus ondergaan en met Hem verrijzen.

De groen kleur is het symbool voor trouw en hoop en groei.
De witte kleur is het symbool van feest en zuiverheid.
Het witte hart is het gezin en de liefde voor elkaar.

Pinksteren

Het kruis is het symbool van het christelijk geloof. Een verbinding tussen Hemel en Aarde.

De rode doek (het bloed van Jezus) gaat door naar het Pinksterfeest.

Pinksteren: het begin van de Geloofsgemeenschap. Het vuur dat mensen aaneensmeedt.

De twaalf stokken en de vurige rode bloemen symboliseren de twaalf apostelen waar de Heilige Geest op wordt uitgestort.

Het Christelijke Geloof beperkt zich niet tot een bepaalde groep of ras. Christus biedt redding aan alle mensen. Het maakt niet uit wat je ras, huidskleur, nationaliteit of taal is. God spreekt tot ieder van ons. God gebruikt allerlei wonderen om het Evangelie te verbreiden. En spreekt allerlei talen wanneer hij mensen roept Hem te volgen.

Bloemschikking bij rouwdienst

Trouw

Op U richt ik mijn geest
Op U vertrouw ik

Met de verstilde kleuren van de winter
De groene kleur van de Hoop
De lampionplant symboliseert de verbinding tussen Hemel en Aarde

Bidstond 2017

U geeft ons de aarde in handen
Ontferm u over ons
Dat wij wortelen in uw liefde
Groeien met het groen van de hoop
En vruchten van geloof verspreiden

Biddag 2016

Zegen het werk van onze handen Heer.
Het werk van onze handen zegen dat.

De handjes van de kinderen staan om de bekertjes met zaadjes heen.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow