Het orgel

Het orgel

Mense Ruiter pijporgel

Het kerkorgel (1980) heeft door zijn bouw en registersamenstelling (een register is een serie orgelpijpen met dezelfde klankkleur) een barok-klassieke klankkleur en leent zich goed voor de gemeentezangbegeleiding, maar biedt tevens vele mogelijkheden om concertliteratuur te vertolken.

Onze vaste organisten zijn Hinke Algra-Sikma, Auke de Boer, Bauke Hoekstra en Simon Schoon. In 1980 is het pijporgel uit 1925 (met 20 registers met een pneumatische tractuur) vervangen door een nieuw orgel met 18 registers. Het nieuwe orgel is gemaakt door de firma Mense Ruiter orgelmakers b.v. uit Zuidwolde (Gr).

Bijzonder is dat elf registers uit het orgel nieuw zijn en de andere registers uit het voormalige orgel komen. Later is het orgel nog uitgebreid met een trompetregister op het pedaal.

Het instrument bestaat uit twee klavieren (‘toetsenborden’), een Hoofdwerk (het deel boven de organist, dat het meeste volume heeft en de basis van het orgel is), een Rugwerk (het deel waar de organist met de rug naar toe zit) en een Pedaal (het ‘toetsenbord’ dat met de voeten wordt bediend, en de laagste tonen voortbrengt).

Dispositie (technische details van de registers:

orgel eigenschappen

Vleugel
Sinds 2014 beschikt de kerk over een Yamaha vleugel, waardoor ook andere begeleidingsvormen van gemeentezang kunnen worden gedaan.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow