Het orgel

Het orgel

Mense Ruiter pijporgel

Het kerkorgel (1980) heeft door zijn bouw en registersamenstelling (een register is een serie orgelpijpen met dezelfde klankkleur) een barok-klassieke klankkleur en leent zich goed voor de gemeentezangbegeleiding, maar biedt tevens vele mogelijkheden om concertliteratuur te vertolken.

In 1980 is het pijporgel uit 1925 van A.S. J. Dekker uit Goes (met 20 registers met een pneumatische tractuur) vervangen door een nieuw orgel met 18 registers. Het nieuwe orgel is gemaakt door de firma Mense Ruiter orgelmakers b.v. uit Zuidwolde (Gr). Eerder had dezelfde firma in 1952 al het orgel gereviseerd en gemoderniseerd. Elf registers uit het orgel zijn nieuw en de andere registers komen uit het voormalige orgel. In 1997 is het orgel uitgebreid met een trompetregister op het pedaal.

Van januari t/m oktober 2021 heeft Mense Ruiter Orgelmakers groot onderhoud aan het orgel gepleegd.  De klavieren zijn gereviseerd, het pijpwerk is schoongemaakt en de intonatie, de klank van het orgel, is geheel gecorrigeerd. Dit laatste was erg nodig, omdat er in de loop van de tijd een en ander aan het kerkgebouw is veranderd, waardoor de akoestiek van de kerk sterk is veranderd. Het orgel klinkt na het groot onderhoud als nooit tevoren. Het instrument mag zich in Noardeast-Fryslân tot de topinstrumenten rekenen.

Onze vaste organisten zijn Hinke Algra-Sikma, Auke de Boer, Bauke Hoekstra en Simon Schoon.

Het instrument bestaat uit drie handklavieren (‘toetsenborden’), een Hoofdwerk (het deel boven de organist, dat het meeste volume heeft en de basis van het orgel is), een Rugwerk (het deel waar de organist met de rug naar toe zit) en een Pedaal (het ‘toetsenbord’ dat met de voeten wordt bediend, en de laagste tonen voortbrengt). Het derde klavier is een koppelklavier.

Dispositie (technische details van de registers:

orgel eigenschappen

De manuaalomvang is C tot f’’’ en de pedaalomvang van C tot d’. Er zijn 1254 pijpen in het orgel, slechts een deel is zichtbaar als de frontpijpen. Verder heeft het orgel een gemodificeerde Werkmeister II stemming, waardoor een aantal toonsoorten zuiverder en daardoor fraaier klinkt, maar waardoor de organist enkele andere toonsoorten moet vermijden.

Vleugel
Sinds 2014 beschikt de kerk over een Yamaha vleugel, waardoor ook andere begeleidingsvormen van gemeentezang kunnen worden gedaan.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow