De kerk

De kerk

Op 29 mei 1851 begon deze kerk als Christelijke Afgescheiden Gemeente van Westergeest. In 1892 gaat de kerk deel uitmaken van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De naam verandert dan in Gereformeerde Kerk van Westergeest. Later verandert de naam nog in Gereformeerde Kerk van Zwagerveen (1929-1979) en Gereformeerde Kerk van Kollumerzwaag.

Op dezelfde plek als nu wordt in 1851 het eerste kerkje gebouwd. In 1894 bleek dit kerkje te klein en werd het kerkgebouw afgebroken en vervangen door een groter gebouw. Ook dit kerkgebouw werd te klein. In 1925 werden de eerste stenen van het huidige kerkgebouw gelegd. Het gebouw is ontworpen door architect Anne Nauta (1882-1946). Het orgel dateert uit 1980 en is gemaakt door de firma Mense Ruiter. In 1960 werd aan de kerk het gebouw De Boei toegevoegd, waar kan worden vergaderd, gevierd, en herdacht.

In 2008 wordt de kerk met hulp van veel vrijwilligers gerenoveerd. Alle kerkbanken op de begane grond worden er uitgehaald om plaats te maken voor 350 stoelen. De houten vloer is verwijderd en vervangen door plavuizen. Van de oude kansel blijft alleen het onderste gedeelte bewaard. Er komt een nieuwe avondmaalstafel, een nieuwe knielbank en een nieuwe lezenaar. Het nieuwe doopvont is ontworpen door keramiste Henneke Chevalier uit Kornhorn. Ook in de Boei werden flinke aanpassingen gedaan. Op 7 september 2008 gingen de deuren van de compleet vernieuwde kerk weer open.

In 2001 kwam het herdenkingsboekje ‘Ik ferkundigje jim Kristus, 150 jaar Gereformeerde Kerk Westergeest, Zwagerveen, Kollumerzwaag’ uit.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow