Antependia

Antependia

Antependia zijn de kleden die over de liturgietafel of over de kansel worden gehangen. De verschillende kleuren vertegenwoordigen de periode van het kerkelijk jaar waar we ons in bevinden. De liturgische tafelkleden worden, samen met de bloemstukken, gezien als een toevoeging aan de sfeer in de kerk.

De antependia van de Grutte Tsjerke zijn gemaakt door Petra van der Zwaag en Jeltje van Leijen. De antependia voor de Alde Tsjerke zijn gemaakt door Jikke Feenstra-Nijboer en Grytsje de Boer-van Lune.

Klik op de linker foto voor de toelichting op de antependia van Alde Tsjerke en op de rechterfoto voor die van de Grutte Tsjerke.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow