Antependia

Antependia

Antependia zijn de kleden die over de liturgietafel of over de kansel worden gehangen. De verschillende kleuren vertegenwoordigen de periode van het kerkelijk jaar waar we ons in bevinden. De antependia van de Grutte Tsjerke zijn gemaakt door Petra van der Zwaag en Jeltje van Leijen.

Het paarse antependium voor Advent

Paars is de kleur van inkeer en verootmoediging.
Afbeelding: uitlopende afgehouwen boomstam.

Jesaja 11: 1: Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

Het witte antependium voor Kerst en Pasen

Wit is de kleur van reinheid, licht en feest.
Afbeelding: ster van Betlehem en offerlam op een liggend kruis.

In het licht van Pasen herdenken we de doden. Daarom wordt dit antependium ook opgehangen op de laatste dag van het kerkelijk jaar als we de overledenen herdenken.

Het paarse antependium voor de Lijdenstijd

Paars is de kleur van inkeer en verootmoediging.
Afbeelding: aardbol gedragen door Gods liefdevolle hand.

Het rode antependium voor Pinksteren

Rood is de kleur van vuur (Heilige Geest) en bloed (martelaren).
Afbeelding: vlammen. Exodus 19: 18 en Handelingen 2: 3.

Het groene antependium

Groen is de kleur van hoop, groei en toekomst.
Afbeelding: Alfa en Omega.

Openbaring 1: 8: ‘Ik ben de alfa en de omega’, zegt God, de Heer, ‘Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige’.

Het witte antependium voor huwelijksbevestigingen

Wit is de kleur van reinheid, licht en feest.
Afbeelding: witte roos, symbool van liefde en trouw.

Antependium in dagen van rouw

De kleur van het antependium is de kleur van rouw – van gemis en verdriet. De open lijnen op het doek geven de loop van het aardse leven weer.

De witte bloem symboliseert de opening naar de hemel: het geloof in de opstanding en het eeuwige leven.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow