Voorgangers

Voorgangers

Onze gemeente heeft op dit moment alleen een pastoraal werker in dienst. De beroepingscommissie is gestart met het zoeken naar een nieuwe predikant. Met de beroepingscommissie kan contact worden opgenomen via het contactformulier.

Dominee – vacant

Wij zijn op zoek naar een predikant m/v voor 1 fte. In de profielschets is aangegeven wat onze gemeente verwacht van een nieuwe predikant. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de beroepingscommissie.

Voor dringende pastorale zorg kan contact worden opgenomen met Willem van der Veen, voorzitter van de kerkenraad. Hij is te bereiken via 06-30 60 96 64.

Pastoraal werker Pieter Knijff

Sinds 1 september 2018 is Pieter Knijff verbonden aan de gemeente als pastoraal werker. Hij is lange tijd werkzaam geweest als melkveehouder en is in september 2013 begonnen aan de opleiding Godsdienst pastoraal werker aan de Viaa te Zwolle. Daarnaast heeft hij nog een aantal aanvullende cursussen gedaan. In zijn opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in landbouwpastoraat. Met Pieter Knijff kan contact worden opgenomen via het contactformulier of telefonisch via 06-13991681.

Op 26 juni 2022 hebben wij afscheid genomen van ds. J.P. Strietman, omdat hij met emeritaat is gegaan. Hij was vanaf 10 oktober 1999 onze voorganger.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow