Voorgangers

Voorgangers

Onze gemeente heeft een predikanten-echtpaar en een pastoraal werker in dienst. Zij gaan voor in de erediensten en zijn er voor het bijzondere pastoraat rond geboorte, huwelijk en overlijden en voor de begeleiding in persoonlijke nood, zoals ziekte.

Predikanten ds. Jelle de Kok en ds. Ineke de Kok-Mellema

De kerkenraad is dankbaar en blij dat de gemeente op zondag 28 januari 2024 heeft ingestemd met het uitbrengen van een beroep op ds. Jelle de Kok en zijn vrouw ds. Ineke de Kok-Mellema. De beroepingsbrieven werden op 3 februari 2024 gebracht bij de familie de Kok en na het lezen ervan direct ook door hen ondertekend.

Daarmee hebben zij het op hen uitgebrachte beroep aangenomen. De bevestiging en intrede staan gepland op D.V. 16 juni 2024.

Pastoraal werker Pieter Knijff

Sinds 1 september 2018 is Pieter Knijff verbonden aan de gemeente als pastoraal werker. Hij is lange tijd werkzaam geweest als melkveehouder en is in september 2013 begonnen aan de opleiding Godsdienst pastoraal werker aan de Viaa te Zwolle. Daarnaast heeft hij nog een aantal aanvullende cursussen gedaan. In zijn opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in landbouwpastoraat. Met Pieter Knijff kan contact worden opgenomen via het contactformulier of telefonisch via 06-13991681.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow