Voorgangers

Voorgangers

Onze gemeente heeft op dit moment alleen een pastoraal werker in dienst. De beroepingscommissie is gestart met het zoeken naar een nieuwe predikant.

Dominee – vacant

Op 26 juni 2022 hebben wij afscheid genomen van ds. J.P. Strietman, die van af 10 oktober 1999 onze voorganger was.

Voor dringende pastorale zorg kan contact worden opgenomen met Willem van der Veen, voorzitter van de kerkenraad. Hij is te bereiken via 06-30 60 96 64.

Pastoraal werker Pieter Knijff

Sinds 1 september 2018 is Pieter Knijff verbonden aan de gemeente als pastoraal werker. Hij is lange tijd werkzaam geweest als melkveehouder en is in september 2013 begonnen aan de opleiding Godsdienst pastoraal werker aan de Viaa te Zwolle. Daarnaast heeft hij nog een aantal aanvullende cursussen gedaan. In zijn opleiding heeft hij zich gespecialiseerd in landbouwpastoraat. Met Pieter Knijff kan contact worden opgenomen via het contactformulier of telefonisch via 06-13991681.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow