Kerk in Kollumerzwaag |

NieuwsView All

Verdieping

  • Meditatie | De beste wensen

    Meditatie | De beste wensen

    “En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel …Lees verder
  • Meditatie | Advent

    Meditatie | Advent

    Al was Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, een zegelring aan Mijn rechterhand, toch zal Ik u daarvan afrukken, Niemand van …Lees verder

Agenda

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk
Foarwei 97
9298 JE Kollumerzwaag
12-01-2020 09:21 Luister
05-01-2020 09:25 Luister
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow