Kerk in Kollumerzwaag |

NieuwsView All

Actie Kerkbalans 2019: Kerk zijn we samen

Van 19 januari tot 2 februari 2019 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Actie kerkbalans is ieder jaar weer belangrijk. Mede door de opbrengst…

Verdieping

Wilt u komende week bidden voor:

  • Gebedspunten (week 7)

    Gebedspunten (week 7)

    Iran: Bid voor de kinderen waar Malileh mee werkt opdat ze allemaal in Jezus gaan geloven. Veenklooster: bid voor de voorbereidingen van het pinksterfeest in Veenklooster Dank God voor Zijn omzien naar ons doordat we Jezus, de Bijbel en de Heilige Geest mogen kennen. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)?[...]Lees verder »

Agenda

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk
Foarwei 97
9298 JE Kollumerzwaag
10-02-2019 09:25 Luister
03-02-2019 09:25 Luister
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow