Kerk in Kollumerzwaag |

NieuwsView All

Bijbelzondag op 25 oktober

Op 25 oktober vieren we weer Bijbelzondag. Natuurlijk staat in de kerk elke zondag de Bijbel centraal. Maar deze dag vieren we dat we…

Verdieping

Welkom in de kerk!

Het is weer mogelijk om een kerkdienst bij te wonen. We volgen hierbij uiteraard wel de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de PKN.

Wilt u een kerkdienst bijwonen? Meld u aan.
Lees verder>

Digitale collecte
Omdat we momenteel niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

Het is digitaal mogelijk uw bijdrage te geven.

Meer informatie

Agenda

Kerkdiensten

Grutte Tsjerke
Foarwei 97
9298 JE Kollumerzwaag
25-10-2020 09:13 Luister
18-10-2020 09:12 Luister
Alde Tsjerke
Foarwei 141
9298 JG Kollumerzwaag
19-10-2020 13:52 Luister
06-10-2020 13:50 Luister
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow