Kerk in Kollumerzwaag |

NieuwsView All

Renovatie Orgel

In het najaar van 2019 start de renovatie van het orgel in de Gereformeerde Kerk, zoals tijdens de gemeenteavond in april werd bekend gemaakt.…

Update Samen op Weg

Op 8 april jl. hebben er in beide kerken gemeenteavonden plaatsgevonden waar is gepresenteerd hoe de fusie zal plaatsvinden. Tevens is toen kenbaar gemaakt…

Verdieping

Agenda

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk
Foarwei 97
9298 JE Kollumerzwaag
18-08-2019 08:28 Luister
11-08-2019 08:25 Luister
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow