Kerk in Kollumerzwaag |

NieuwsView All

Inzamelkalender Oudpapier 2019

Al jarenlang zamelen de gereformeerde kerk en de hervormde kerk samen met de gemeente het oud papier in.  Door uw oudpapier in de blauwe…

Verdieping

Wilt u komende week bidden voor:

  • Gebedspunten (week 3)

    Gebedspunten (week 3)

    Kollumerzwaag: bid voor elkaar opdat we samen-leven, elkaar helpen en tot steun zijn. Schepping: bid voor de natuur en dat we deze goed beheren. Bid voor de mensen die bang en angstig zijn: opdat ze zich bij God geborgen weten. Heeft u een of meerdere gebedspunt(en)? Geef deze (anoniem) aan[...]Lees verder »

Agenda

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk
Foarwei 97
9298 JE Kollumerzwaag
13-01-2019 18:48 Luister
13-01-2019 09:25 Luister
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow