Kerk in Kollumerzwaag |

NieuwsView All

Nieuws van onze Granny’s uit Moldavië

Voor wereldwijd diaconaal/missionair werk hebben wij als Protestantse Gemeente te Kollumerzwaag een ZWO-commissie. De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie…

Verdieping

Welkom in de kerk!

Welkom in de kerk
Het is weer mogelijk om een kerkdienst bij te wonen. We volgen hierbij uiteraard wel de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de PKN.
Wilt u een kerkdienst bijwonen? Meld u aan.

Lees verder>

Digitale collecte
Omdat we momenteel niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen. We doen dat in het volle besef van onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.

Het is digitaal mogelijk uw bijdrage te geven.

Meer informatie

Agenda

Kerkdiensten

Grutte Tsjerke
Foarwei 97
9298 JE Kollumerzwaag
13-06-2021 09:24 Luister
06-06-2021 08:25 Luister
Alde Tsjerke
Foarwei 141
9298 JG Kollumerzwaag
15-03-2021 13:18 Luister
04-03-2021 13:45 Luister
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow