Missionair werk & IKE

Missionair werk & IKE

Missionair werk is het naar buiten gericht kerk zijn. Dit gebeurt landelijk, wereldwijd, maar zeker ook regionaal.

Voor het missionaire werk in Kollumerzwaag, zijn een missionaire werkgroep (samenwerking hervormde gemeente en gereformeerde kerk) en een interkerkelijke evangelisatiecommissie (gevormd door de 4 kerken in Kollumerzwaag) opgericht.

Missionaire Werkgroep PKN Kollumerzwaag (gereformeerd en hervormd)

In de kerk wordt de blijde boodschap van de Bijbel verteld en bezongen. Maar waarom zouden we dat binnen de kerkmuren houden? Die boodschap is te belangrijk en te mooi om voor ons zelf te houden. Bovendien heeft onze hoofdpersoon Jezus zijn volgelingen de opdracht gegeven om die reddende boodschap tot over alle uithoeken van de wereld te verspreiden.
De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft na alle drukte van de kerkenfusie deze zogenaamde missionaire taak weer aandacht gegeven. Daarom is ook in Kollumerzwaag een missionaire werkgroep opgericht. De werkgroep heeft als doel om de leden van de kerken bewust te maken van deze missionaire taak. Er is reeds een aantal avonden met verschillende sprekers over dit onderwerp georganiseerd. Bovendien zorgt de werkgroep voor activiteiten die de drempel van de kerk proberen te verlagen. En de werkgroep geeft steun aan activiteiten van anderen die de Bijbelse boodschap, het Evangelie, voor een bredere groep bereikbaar willen maken dan kerkleden.

De missionaire werkgroep van de PKN-gemeenten in Kollumerzwaag bestaat uit: Tineke Alting, Jaap van der Boon, Gretha de Jong en Dick van der Zwaag

Interkerkelijke Evangelisatie (IKE)

Evangeliseren: het verspreiden van de christelijke boodschap.

De vier kerken van Kollumerzwaag willen het evangelie doorgeven en uitdragen aan de mensen, kerkelijk of niet kerkelijk, iedereen is welkom. Een gezamenlijke commissie (IKE) bedenkt activiteiten.

De commissie organiseert bijvoorbeeld speciale, laagdrempelige diensten:
• Pinksterdienst-zondagmiddag
• Brinkdienst-Veenklooster
• Adventszangdienst
• Kerstnachtzangdienst
• Eerste Kerstdagmorgen zingend door het dorp
• Tentdienst om de twee jaar (tijdens het dorpsfeest)
• Voor de kinderen af en toe een kindertheater of spelletjesmiddag

De opbrengsten van de collectes van deze diensten gaan naar een goed doel. Dit is een goed doel in onze omgeving, als het om de collecte van de tentdienst (dorpsfeest) gaat.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow