Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag |

Nieuws

Renovatie Orgel

In het najaar van 2019 start de renovatie van het orgel in de Gereformeerde Kerk, zoals tijdens de gemeenteavond in april werd bekend gemaakt. Wij zijn erg blij met de toekenning van een financiële bijdrage door Stichting Femme van der Schaaf van € 7.500! Wij danken de Stichting Femme van[…]

Update Samen op Weg

Op 8 april jl. hebben er in beide kerken gemeenteavonden plaatsgevonden waar is gepresenteerd hoe de fusie zal plaatsvinden. Tevens is toen kenbaar gemaakt dat we koersen op een formele fusie per 1 januari 2020. Hierbij brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkelingen en geven we een[…]

Your Choice, Let’s play the music…

Zondag 19 mei was het thema muziek, een geschenk dat elke dag een rol speelt in ons leven. Geloven, zoeken naar God, vragen hebben en antwoorden proberen te zoeken. Muziek kan helpen, soms kan 1 zin uit een lied meer zeggen dan 1000 woorden. Voor de pauze hebben we hier[…]

Fietsen voor de inwoners van Lushnje (Albanië) – deel 3

In oktober 2018 heb ik, samen met een aantal andere vrouwen, een bezoek gebracht aan Lushnje in Albanië. Hier hebben we de Mozaik Church bezocht, een kerk speciaal voor Roma. Deze groep mensen wordt in Albanië met de nek aangekeken. We hebben veel mensen ontmoet die zich inzetten voor de[…]

Geen zangavond met Onger-Oens

Helaas kan de zangavond met de Urker mannenzangvereniging Onger-Oens van zaterdag 16 november in de Gereformeerde kerk niet doorgaan. Van medio oktober 2019 tot mei 2020 is het orgel voor renovatie buiten gebruik. Voor het najaar 2020 zal een nieuwe afspraak met Onger-Oens worden gemaakt.

Paasgroet van onze adoptiekinderen

Als Paasgroet aan ons allen mochten wij deze mooie foto’s ontvangen van onze adoptiekinderen en hun familie. Hartelijke groet van de ZWO commissie

Bidstondcollecte & Voedselinzamelactie voor de Voedselbank

In de voormalige gemeente Kollumerland c.a. ontvangen 24 gezinnen en alleenstaanden – na een strenge selectie – 1x per 2 weken een voedselpakket. Het gaat daarbij om bijna 60 personen, waarvan de helft kinderen onder 18 jaar. Ook in Kollumerzwaag maakt een aantal gezinnen/alleenstaanden gebruik van de voedselbank. De betrokkenen[…]

Spaardoosjesactie “Vooruit met de geit”, start zondag 3 maart

De hervormde diaconie en de gereformeerde ZWO-commissie vragen uw aandacht voor de actie van MensenKinderen voor mensen in nood. Moldavië is het armste land van Europa. De zwakke economie en de slechte omstandigheden in het land maken dat de meerderheid van de inwoners het slecht heeft. Veel ouderen zijn eenzaam[…]

Collecte zondag 24 februari voor Noodhulp Ethiopië

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Het wordt steeds belangrijker om: • héél zuinig om te gaan met water[…]

Op weg naar Pasen

40 dagen | 40 vragen Op 6 maart start de veertigdagentijd. Wilt u bewust toeleven naar Pasen? Vraag dan bij het Nederlands Bijbelgenootschap het gratis leesplan aan met overdenkingen, bezinningsvragen en leuke doe-opdrachten. U leest in 40 dagen het hele Johannes-evangelie en staat elke dag even stil bij vragen als[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow