Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag |

Nieuws

BERICHT VAN DE STICHTING MENSENKINDEREN

Rond de dankdag van november 2023 is door de ZWO-commissie gecollecteerd voor de Stichting MensenKinderen. Het totaalbedrag van de collecte bedroeg € 1.662,26.De ZWO-commissie heeft € 1.650,00 overgemaakt naar MensenKinderen. Van de Stichting MensenKinderen werd onlangs het volgende bericht ontvangen: “Eind 2023 werden 2638 kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen in[…]

Paasgroet van onze adoptiekinderen

Van onze adoptiekinderen in Indonesië (via Pikulan) hebben we per mail kaarten mogen ontvangen, waarmee ze ons een Gelukkig Paasfeest toewensen. Wij hebben intussen Pasen al gehad maar door verschillende omstandigheden is men daar nog niet in gelegenheid geweest om het te vieren. Op 4 mei a.s. hopen ze in[…]

Geweldige talentenshow in Trije doarpen Kollumersweach

Op vrijdagavond was het dan zover, de talentenshow Kollumersweach! Er was al druk geoefend bij de jeugdclub en maar liefst 10 acts stonden te popelen om op te treden voor een volle zaal. Het eerste optreden zette meteen de zaal op z’n kop met het nummer “shirt uit en zwaaien”,[…]

Zondag 24 maart a.s. is er weer een speciale ZWO-kerkdienst.

Deze dienst hebben we samen met de voorganger dhr. Egbert Fokkema voorbereid. De preek gaat over het tekstgedeelte van Johannes 6: 1-15, de spijziging van vijfduizend mensen. We volgen als ZWO-commissie het project van Fryslân foar Moldavië weer, en het is deze keer gericht op de naschoolse opvang voor kinderen[…]

Van de kerkenraad Israëlische vlag

Als kerkenraad kregen we van verschillende gemeenteleden het verzoek om de Israëlische vlag uit te hangen om op die manier onze verbondenheid en meeleven te tonen aan het Joodse volk speciaal na de gebeurtenissen van afgelopen 7 oktober en nu in deze oorlogssituatie. Dit verzoek is in de kerkenraad besproken[…]

Bericht van de ZWO-commissie.

Zoals u in een vorig bericht hebt kunnen lezen hebben wij ( de aanwezigen tijdens de kerkdienst op 11 Juni 2023) mooie groetenkaarten verstuurd naar de bezoekers van opvang tehuis Bethania in Moldavië. We hebben de foto’s en een bedankje daarvan in Tsjerkepraat en op de website gepubliceerd. Groot was[…]

Actie Kerkbalans 2024

In januari is het zover: tijd voor Actie Kerkbalans. Wij vragen al onze leden een bijdrage te geven voor onze gemeente. Ook uw en jouw steun is nodig om te kunnen blijven bestaan. U/jij geeft toch ook? De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27[…]

Kerst en Nieuwjaarsgroeten ZWO 2023/24

Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar weer namens onze gemeenteeen kerstkaart gestuurd naar onze adoptiekinderen in Indonesië [Pikulan]en de beide Granny’s in Moldavië [Dorcas] waarin wij hen allenGezegende Kerstdagen en veel heil en zegen in 2024 toewensen. En ook voor ieder is er ook weer een attentie meegestuurd Van[…]

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow