Nieuws | Kerk in Kollumerzwaag |

Nieuws

Revival Events camping

Revival Events organiseert in het weekend van 9-11 juli een heuze camping! Hierbij geven we onze gasten de gelegenheid om tot rust te komen na dit inspannende jaar door met elkaar te praten over het geloof, leuke activiteiten te doen en gezellig te eten en muziek te maken. Het hele[…]

Klaar voor de start manifest

Voor alle jeugdwerkers van onze gemeente organiseren we een manifest met live muziek, een stukje verdieping en ontmoeting met een lekker hapje en drankje. Zodat we het komend seizoen klaar voor de start zijn! Zet jij je in bij de kinderoppas, kindernevendienst, clubs of jeugdkring? Of zit je in 1[…]

100 kerkgangers welkom in de kerk – vanaf 27 juni

Vanaf zondag 27 juni zijn 100 kerkgangers welkom in de Grutte Tsjerke. Ook mag er weer in de kerk gezongen worden. In de Alde Tsjerke kunnen maximaal 50 kerkgangers een dienst bijwonen. Afspraken om een kerkdienst bij te wonen blijven ongewijzigd, net als het bezoeken van de kinderoppas en kindernevendienst.[…]

Nieuws van onze Granny’s uit Moldavië

Voor wereldwijd diaconaal/missionair werk hebben wij als Protestantse Gemeente te Kollumerzwaag een ZWO-commissie. De letters ZWO staan voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie stelt zich ten doel jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan verschillende goede doelen ergens in de wereld (dus buiten Nederland). Met de geldelijke bijdragen van[…]

60 kerkgangers welkom in de kerk – vanaf 6 juni

In overeenstemming met het advies van de Protestantse Kerk zijn er vanaf zondag 6 juni maximaal 60 kerkgangers welkom in onze kerk. Ook mag vanaf die datum weer beperkt en op praatniveau worden gezongen. Met ‘praatniveau’ wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen[…]

I have a dream

In de kerkdienst van zondagmorgen is het thema: “I have a dream”. Wat zijn onze dromen, persoonlijk en voor onze gemeente? Crisis is het moment voor verandering. Nu we de coronacrisis achter ons laten, dringen de vragen bij ons op: Wat gaan we doen om ons persoonlijk geloof te versterken[…]

Nacht van Gebed

De Open Doors gebedsgroep van Kollumerzwaag organiseert op vrijdagavond 4 juni van 19.00 – 23.00 uur een interkerkelijke Avond van Gebed, in zalencentrum De Trije Doarpen, Foarwei 116. Er wordt gebeden voor de vervolgde christenen wereldwijd. Ons gebed maakt een verschil in hun leven. Iedereen die wil komen is harte[…]

Digitaal Pinksterfeest Veenklooster

Dit jaar zendt de organisatie van Pinksterfeest Veenklooster op Pinkstermaandag opnieuw een dienst uit, online en via de lokale omroep RTV NOF. Vanwege het coronavirus kan het evenement ook dit jaar niet doorgaan in het bos, op het veld en in de festivaltenten. De dienst begint om 10:00 uur en[…]

De boom van de vrucht van de Geest in Kollumerzwaag

Bij de kruising midden in Kollumerzwaag staat een witte ijzeren boom. Deze staat symbool voor de boom van de vrucht van de Geest. Dit symbool staat daar met een boodschap omdat we willen herdenken dat met Pinksteren de Heilige Geest werd uitgestort op de mensen. Hij brengt ons de 9[…]

Crisis

Meer informatie: in de agenda

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow