Gebouwen

Gebouwen

Alde Tsjerke 

Foarwei 141, 9298 JG Kollumerzwaag

Gebouwd: 12e eeuw
Restauraties: 1889,1940, 1960, 1985
Status: Rijksmonument

Kerkgebouw
De eenbeukige kerk uit de 12e eeuw is een rijksmonument. De vensters en het driezijdig gesloten koor dateren uit de 15e eeuw. In de 16e eeuw zijn er laatgotische ingangen aangebracht. De zuidelijke ingang, vroeger alleen voor jongens en mannen, is dichtgemetseld. In de spitsboognis van de noordelijke ingang staat de tekst: Zie ik verkondig u grote blijdschap (Lucas 2:10).

De ongelede zadeldaktoren uit de 12e eeuw werd in 1872 gedeeltelijk afgebroken en hersteld en in 1960 naar plannen van A. Baart jr. opnieuw gerestaureerd. Er hangt een klok uit 1768 van klokkengieter Johan Christiaan Borchhard en een klok uit 1948.

Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf (1888). Op de orgelgalerij staat de tekst: Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat u geplant wordt, hetwelk uwe zielen kan zalig maken (Jacobus 1:21). De glas-in-loodramen zijn in 1999 gerestaureerd.

Op de twee predikantenborden staan namen van predikanten van 1567 tot heden.

Orgel
Het orgel is in 1904 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga (Leeuwarden). In 1950 restaureerden zij het.

Dispositie
Manuaal: Bourdon 16′ – Prestant 8′ – Bourdon 8′ – Viola di Gamba 8′ – Vox céleste 8′, vanaf c – Octaaf 4′ – Fluit 4′ – Octaaf 2′ – Cornet 2⅔’ 3 sterk discant.
Pedaal: aangehangen.
Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-g. Winddruk: 80 mm. WK.

Grutte Tsjerke & de Boei

Foarwei 97, 9298 JE Kollumerzwaag

Kerkgebouw

Het eerste kerkgebouw dateert van 1851. In 1894 wordt dit afgebroken en vervangen door een groter kerkgebouw. Omdat het oude materiaal hergebruikt wordt voor de nieuwbouw, lezen we in de notulen uit die tijd niet over nieuwbouw, maar over verbouw. Hoewel er toch echt een nieuwe kerk wordt gebouwd. In 1925 is ook dit tweede kerkgebouw te klein geworden en wordt dit vervangen door het huidige kerkgebouw. Het ontwerp is van architect Ane Nauta (1882-1946). Hij tekende in die jaren voor ongeveer de helft van de nieuwgebouwde gereformeerde kerken in Friesland.

In 2008 is het kerkgebouw gerenoveerd. De kerkbanken beneden zijn vervangen door stoelen, het liturgisch centrum is volledig vernieuwd, de vloer is vernieuwd (vloerverwarming geïnstalleerd en natuursteenvloertegels zijn gelegd), er is geïsoleerd en het hout is geverfd. Vrijwilligers hebben een groot deel van het werk op zich genomen.

De Boei

In 1960 werd aan de kerk het gebouw De Boei toegevoegd, waar kan worden vergaderd, gevierd, en herdacht. Met de renovatie van de kerk, is in 2008 ook De Boei gerenoveerd.

De Boei beschikt over diverse vergaderzalen, wifi, een keuken en toiletten.

De Oanset is een gezellige ruimte die gebruikt wordt voor spelletjes en evenementen voor de jeugd.

Wilt u de Boei gebruiken voor een vergadering, ceremoniële gebeurtenis of feestje? Neem dan contact op de beheer gebouwzaken.

Share Button

Comments are closed.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow